Onderzoek naar geothermie in Den Helder en Lelystad

Afvalinzamelaar en energieleverancier HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Het ministerie van EZK heeft de HVC Groep daarvoor twee opsporingsvergunningen toegekend. Nadat de ondergrond gedetailleerd in kaart is gebracht, verkent HVC samen met de gemeenten óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

De HVC Groep – de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland met als aandeelhouders 46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland  – gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe dat veilig en verantwoord kan worden benut voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn.

Het warme water wordt opgepompt en nadat het zijn warmte (deels) heeft afgegeven, wordt het weer teruggepompt naar de diepere ondergrond (illustratie: HVC).

In principe geen bedreiging voor de grondwaterhuishouding
Ofschoon het gaat om grondwater op grotere diepte, vormt geothermie in principe geen bedreiging voor de grondwaterhuishouding. Er wordt immers geen water gewonnen, het wordt in feite ‘rondgepompt’: nadat het water (een deel van) zijn warmte heeft afgegeven, wordt het weer teruggepompt naar de diepere ondergrond, waar het weer kan opwarmen.

Consortium van zeven partijen
In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Een consortium van zeven partijen – met daarin ook de gemeente Den Helder en HVC – moet dit gaan realiseren. In Lelystad zijn er al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De hoofdstad van Flevoland hoopt met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder te versnellen.

Praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen
De HVC Groep heeft ervaring met geothermie. Momenteel neemt de Groep deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen en HVC heeft inmiddels ook specialisten in dienst, zoals geologen en mensen met ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten in de geothermie-, olie- en gassector. Ook de levering van warmte is geen nieuw terrein voor HVC. Al geruime tijd levert het bedrijf warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad.