Het Griftpark in Utrecht werd vroeger gebruikt door een gasfabriek en voor de overslag van vuilnis. (foto: Twitter).

Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en onderzoeksinstituut Deltares gaan eind april in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek uitvoeren naar een bacteriegroep die enkele jaren geleden is aangetroffen in het Griftpark. De bacteriën zorgen ervoor dat vervuiling in bodem en water snel wordt afgebroken. Het ministerie van Infrastructuur en Water subsidieert het onderzoek dat wil uitvinden of de bacteriën onder bepaalde omstandigheden nog sneller kunnen werken.

In het Griftpark waren tot 1960 een gasfabriek en vuiloverslag gevestigd. Daardoor is het grondwater en de bodem in het park nog steeds ernstig vervuild. Een aantal jaren geleden werd een bacteriegroep in de grond ontdekt, die zich volledig heeft aangepast aan de vervuiling en de schadelijke stoffen afbreekt. Al ruim 80 procent van de grondwatervervuiling zou zijn verdwenen, terwijl eerder werd berekend dat dit veel langer zou duren.

Boringen
Het onderzoek duurt tot december 2019 en richt zich eerst op de huidige verontreiniging van de bodem en het grondwater. Hiervoor wordt op verschillende plekken in het park zo’n 25 centimeter breed en tot 30 meter diep geboord. Daarna volgt laboratoriumonderzoek naar de bacteriën. Hiervoor worden monsters van de bodem en het grondwater genomen. Tot slot bekijken de onderzoekers hoe het grondwater zich onder het park door verplaatst. Hiervoor worden peilbuizen geplaatst, meldt de gemeente Utrecht op de website.

Nulmeting
Op 30 april gaat een Belgisch bedrijf de boringen verrichten in het Griftpark. Tijdens het boren kunnen onderzoekers ‘realtime’ meten welke verontreinigende stoffen in de bodem zitten, en in welke concentratie. Tegelijkertijd gaan andere onderzoekers onder de loep nemen hoe microben zich in ‘normale’, niet-vervuilde grond gedragen, want zo’n nulmeting is ook nog niet eerder gedaan, is te lezen in een uitgebreid achtergrondartikel in dagblad Trouw.