OM gaat NAM vervolgen voor injecteren afvalstromen zonder vergunning

foto NAM

Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning. Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat het risico op aardbevingen vergroot.

Het OM meent op basis van het onderzoek dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft en in strijd handelt met de verleende vergunningen. Het onderzoek richt zich op de afvalstromen afkomstig van de aardgaswinning op de Noordzee. Water dat na aardgaswinning op de Noordzee wordt gescheiden van aardgascondensaat bevat kwik. Het OM vermoedt dat de NAM dat water als gewoon afvalwater in de diepe bodem in aardgasvelden in Groningen injecteert.

Gevaarlijk afvalwater

Volgens het OM moet die afvalstroom juridisch behandeld worden als gevaarlijk afvalwater. Afvalwater van het productieplatform en spuit- en spoelwater van een andere installatie behoren volgens justitie ook tot onvergunde stromen die de NAM in de diepe bodem injecteert, schrijft NRC. Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat deze manier van handelen het risico op aardbevingen vergroot.

Verschillende acties

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek – gestart na bevindingen van politie, de ILT en de SODM – zijn er verschillende acties ondernomen. Er is beslag gelegd op de administratie van de NAM en er zijn transportcontroles van het afval uitgevoerd. Een van deze transportcontroles leidde tot het onmiddellijk stilleggen van het lossen van afval in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2022.

Volledige medewerking

Het streven is om de strafzaak in 2023 voor te leggen aan de rechter. De NAM zal de gelegenheid hebben om haar visie op de beschuldigingen te geven. Dit kan leiden tot nader onderzoek. De NAM betreurt dat het OM een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld en voornemens is het bedrijf te vervolgen. Sinds oktober 2021 is de NAM op de hoogte van het onderzoek. Het bedrijf heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek en blijft dat doen.