Door symbolisch waardevolle grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater te halen, verrichtte Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, de opening van de NEREUS-pilotplant in Rotterdam (foto: Evides).

Op 25 juni heeft Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, de NEREUS-pilotlocatie in Rotterdam officieel geopend. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavengebied vindt onderzoek plaats naar hergebruik van huishoudelijk afvalwater. Kern van dit onderzoek is om door verschillende filtratietechnieken te gebruiken, rechtstreeks schoon water uit rioolwater te verkrijgen.

In het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese en Nederlandse projectpartners sprak kunstenaar/uitvinder Daan Roosegaarde over de relatie tussen ontwerp en technologie. Volgens hem zijn de belangrijkste bouwstenen van het NEREUS-project: innoveren, out-of-the-box-denken en laten zíen wat je doet. Hierna verrichtte Annette Ottolini de openingshandeling door symbolisch waardevolle grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater te halen. Ottolini: “Hergebruik is een speerpunt van Evides, om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij zoeken we actief de samenwerking, wat in dit project nadrukkelijk tot uiting komt. Eerder onderzoek was veelbelovend, dat zetten we nu door in een internationale context.”

Waarde uit afvalwater
In de NEREUS-pilotlocatie doet Evides Industriewater onderzoek om zoveel mogelijk waarde uit huishoudelijk afvalwater te creëren, zoals water, nutriënten en energie. In verschillende stappen en met behulp van diverse technieken wordt het afvalwater verzameld en verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Evides doet dit in samenwerking met Logisticon water treatment, het Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.

Het Europese Interreg-project NEREUS
Dit onderzoek is onderdeel van het Europese Interreg-project NEREUS, dat het inzetten van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit afvalwater in stedelijke context stimuleert. De Europese projectpartners zijn: CAPSO, DuCoop, HZ University of Applied Sciences, Southern Water Services LtD, University of Portsmouth, Water-Link en Vito/VLAKWA. Meer informatie over het project vindt u op de website van Evides Waterbedrijf.