Het Nederlands waterpaviljoen tijdens de vorige IFAT-beurs in 2016 met de karakteristieke watermoleculen

Nederland is goed vertegenwoordigd op de milieuvakbeurs IFAT die volgende week in München plaatsvindt. Ruim de helft van 150 aanwezige Nederlandse exposanten komt uit de watersector en toont er de nieuwste waterbehandelingsproducten aan de ruim 135.000 verwachte bezoekers. De Nederlandse inbreng onderscheidt zich in het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Concurrerende technologie-aanbieders uit andere landen zijn nog sterk gericht op het halen van de lozingseisen.

De centrale Nederlandse plek op de vakbeurs is het Nederlandse waterpaviljoen met 20 exposanten. De beurs heeft er twee hallen bijgekregen en daardoor is de reguliere exposanten aangeboden een grotere stand te nemen. Envaqua, Water Alliance en Netherlands Water Partnership zijn op dat aanbod ingegaan. Daardoor is het Nederlands paviljoen groter dan andere jaren. Nog meer dan andere jaren zal het paviljoen functioneren als uitvalbasis voor Nederlandse beursdeelnemers en de plek voor allerlei presentaties van nieuwe Nederlandse watertechnologie producten.

Demo’s van nieuwe technieken
Naast de bekende deelnemers aan het paviljoen, presenteert Water Alliance ook dit jaar weer een aantal nieuwe watertechnieken. Met een eigen poster wordt het de – vaak kleine – bedrijven die de innovaties op hun naam hebben staan, mogelijk gemaakt om aan de grote milieubeurs deel te nemen. Drie van deze bedrijven zijn op het Nederlandse paviljoen aanwezig met een demo van hun nieuwe techniek. Zo staat Acquaint er met hun sensor waarmee ‘non-piggable’ persleidingen geïnspecteerd kunnen worden. Verder toont Brightworks hun Sand-Cycle sensor voor het monitoren van zandfilters. Bluecon laat hun decentraal zuiveringsconcept zien waarmee op wijk niveau huishoudelijk afvalwater in vijf stappen kan worden gezuiverd zodat het water direct op het lokale oppervlaktewater kan worden geloosd.

Nijhuis Industries zal ook dit jaar weer prominent aanwezig zijn met een stand die sterk gericht zal zijn op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit huishoudelijk en industrieel afvalwater

Verandering hele afvalwatermarkt
Opmerkelijk is de aanwezigheid van Blue-tec met hun forward-osmose concept. Potentieel kan deze waterbehandeling de hele afvalwatermarkt veranderen. Het concept scheidt het afvalwater bij binnenkomst op een rwzi in een schone waterstroom (permeaat) en een reststroom (concentraat). De reststroom bevat alle vervuilingen in een heel geconcentreerde vorm en dat maakt het makkelijker om er herbruikbare grondstoffen en biogas uit de produceren.
Anders dan bij de bestaande zuiveringstechnieken kan de verdere behandeling van het concentraat helemaal gericht zijn op het winnen van grondstoffen waar een goede afzetmarkt voor bestaat. Traditioneel zijn afvalwatertechnieken gericht op het behalen van de lozingsnormen.

Circulair ontbijt
Op donderdagochtend organiseert het Nederlands consulaat in München een ontbijt ontmoeting tussen Duitse en Nederlandse partijen die met elkaar in gesprek gaan over circulaire aspecten van water. Mark Niesten zal namens het Netherlands Water Partnership een van de sprekers zijn. “Duitsland en Nederland hebben beiden een hoogontwikkelde watertechnologiemarkt”, zo constateert Niesten aan de vooravond van de beurs. “We kunnen dan ook veel van elkaar leren om ‘thuis’ toe te passen. Dit speelt zeker op het gebied van circulaire economie waarin innovatie en techniek samenkomen.”

Vlotte implementatie
Volgens Niesten lopen Duitsland en Nederland in Europa voorop. “De Duitse insteek besteed veel aandacht aan onderzoek en in Nederland zijn we daarmee vergeleken vrij vlot met implementeren van nieuwe circulaire technologieën, en daar kijken onze buren met veel interesse naar. Bijvoorbeeld op het gebied van nutriëntenterugwinning uit water zien we kansen voor samenwerking.”
Tenslotte wijst Niesten op de nieuwe Duitse wet die gericht is op het terugwinnen van fosfaten uit afvalwater. Dit creëert volgens hem ook nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven.

Europese aanpak microverontreinigingen
Tijdens de beurs vinden er allerlei conferenties plaats en op de beursvloer is er in het watertechnologie gedeelte een forum waar continue presentaties worden gegeven. Twee terugkerende onderwerpen zijn de vervuiling van oppervlaktewater met plastic afval en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.
Op een internationale conferentie over een Europese strategie voor de aanpak van microverontreinigingen, zal Marjan van Giezen namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreken over de Nederlandse ervaringen. Ze doet dit in aanvulling op de ervaringen die haar Franse en Duitse collega’s zullen inbrengen.

Nederlandse exposanten
Nederland heeft twee paviljoenen op de beurs. In het gedeelte van de watertechnologie, is een groot paviljoen (hal B2 105/204) van de Nederlandse watersector. Voor Nederlandse bedrijven in de afvalverwerking is er een apart paviljoen. In totaal zijn er op de beurs 150 Nederlandse exposanten te zien waarvan ruim de helft uit de watersector.
De vorige editie van IFAT in 2016 telde ruim 3000 exposanten uit 59 landen en trok bijna 137.000 bezoekers uit 169 verschillende landen. De beurs telt 18 hallen met een vloeroppervlak van 220.000 m2.

Meer informatie: IFAT