Een luchtfoto van de NAM-locatie van enkele jaren geleden. (foto: NAM)

Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er tijdens de storm op 8 januari een grote hoeveelheid zand weggespoeld op de voormalige NAM-locatie bij Hollum op Ameland. Het bedrijf onderzoekt nu of er ook verontreinigde grond in zee is beland. Dat meldt de NAM in een nieuwsbericht op de website. Tijdens een combinatie van harde wind en springtij belandde een deel van de voormalige, vervuilde NAM-locatie in zee.

Volgens Persbureau Ameland heeft Provincie Fryslân wees de provincie de NAM in een brief van 6 november nog op de ernstige erosie van het duingebied en maande zij de NAM de mijnbouwlocatie zo spoedig mogelijk te ontmantelen. De provincie zou de NAM ook hebben gewaarschuwd dat de genomen tijdelijke beschermende maatregelen niet afdoende zouden zijn bij een eventuele storm.

Risico’s bij windkracht 7
Volgens experts zou het zand van de vervuilde NAM-locatie al verder afslaan bij stormen van windkracht 7 en meer. Volgends de provincie was ook bekend dat de big bags met zand een zware storm niet zouden doorstaan. ‘Grondwater dat met minerale olie en oliecomponenten is vervuild en zand dat met barium en minerale olie is vervuild dreigen in zee te verdwijnen’, zou de provincie aan de NAM hebben geschreven.

Nooddijk
De NAM startte in december 2018 met de sanering van het gebied en streeft er naar om die klus voor maart 2019 af te ronden. De nooddijk rondom de locatie zal worden hersteld en er wordt nu dus ook onderzoek gedaan naar de afslag van de vervuilde grond.

Tweede Kamer vragen
Tweede Kamerlid Tom van der Lee (Groen Links) heeft vragen gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken over het wegspoelen van de vervuilde grond. Hij wil weten hoe het kan dat na meer dan een halve eeuw na de afronding van de boringen deze locatie nog niet fatsoenlijk is gesaneerd. En hij vraagt de minister waarom de NAM pas actie heeft ondernomen nadat Amelanders hun zorgen uitten.

Proeflocatie
De locatie is in de jaren zestig door NAM aangelegd als gaswinningslocatie. Uiteindelijk heeft er nooit gaswinning plaatsgevonden maar is er tijdens boorwerkzaamheden in het verleden wel verontreiniging van diesel en barium opgetreden.