Sitech loosde pyrazool vanaf het Chemelotterrein in Limburg (foto Wikimedia Commons).

De maximale concentratie pyrazool die vanaf eind augustus in het drinkwater mag zitten, gaat omlaag van 15 microgram per liter naar 3 microgram. Dat schrijft demissionair minister Schultz van IenM in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe waarde voor pyrazool is vastgesteld na overleg met drinkwaterbedrijven en op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tijdelijke richtwaarde voor pyrazool van 15 microgram per liter werd twee jaar geleden vastgesteld door Schultz naar aanleiding van langdurige verhoogde concentraties van pyrazool in de Maas in de zomer van 2015. Dit kwam door een niet goed functionerende afvalwaterzuiveringsinstallatie van Sitech op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Hierdoor zette onder andere waterleidingmaatschappij Limburg (WML) de drinkwaterinname uit de Maas stop.

Duitse waarde

Schultz schrijft in de brief dat door de maximale concentratie van 3 microgram per liter de volksgezondheid wordt gewaarborgd en de continuïteit van de drinkwatervoorziening veiliggesteld. In Duitsland geldt nu dezelfde waarde als in Nederland. Ook daar bevindt zich een bedrijf dat eerder teveel pyrazool op de Rijn loosde.

Combinatietoxiciteit

Hoewel het RIVM eerder een waarde van 15 microgram per liter voor levenslange blootstelling af heeft gegeven, adviseerde de organisatie om de waarde uit voorzorg naar beneden te stellen. Er bestaat namelijk veel onzekerheid over de effecten van verschillende stoffen bij elkaar, de zogeheten combinatietoxiciteit.

Systematiek

Het RIVM heeft op verzoek van demissionair staatssecretaris Dijksma van IenM een systematiek ontwikkeld waarmee vrij eenvoudig inzicht kan worden verkregen in schadelijke combinatie-effecten in het watermilieu. Deze systematiek is volgens Dijksma informeel met Europese partners besproken en lijkt daar positief ontvangen te worden. Het is volgens haar nu aan de Europese Commissie om hier een voorstel over in te dienen, schreef zij in juni een brief aan de Tweede Kamer.

Beroepen

Gelijktijdig met de aankondiging door Schultz van de aangescherpte norm, troffen de betrokken bij de pyrazoollozing elkaar op 6 juli bij de meervoudige kamer voor bestuursrechtszaken in Limburg. De kamer behandelde de beroepen tegen de besluiten van het waterschap Limburg om vergunning te verlenen voor het lozen van pyrazoolhoudend afvalwater in de Ur, een zijtak van de Maas, in Stein.

Dwangsom

Verder kwam tijdens de zitting aan de orde de beroepen tegen het besluit van het waterschap om in 2015 een last onder dwangsom op te leggen van 50.000 euro per overtreding. De beroepen zijn ingesteld door de waterleidingsbedrijven omdat zij de vergunning te soepel vinden in verband met de veiligheid van het drinkwater, terwijl ook de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de lozing beroep hebben ingesteld omdat zij de vergunning en de opgelegde last juist onnodig streng vinden.