Minister Schultz krijgt onderscheiding van Unie van Waterschappen

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, reikte de Uniepenning uit tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag. Sinds 2012 was Melanie Schultz van Haegen minister van Infrastructuur en Milieu. Zij heeft blijvende aandacht en financiële middelen voor waterveiligheid gegarandeerd. Schultz was verantwoordelijk voor de Deltabeslissing Waterveiligheid en de nieuwe normen voor waterveiligheid. Ook heeft zij de verbetering van de waterkwaliteit een impuls gegeven met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Stabiliteit
Hans Oosters: “Met de komst van het OESO-rapport ‘Water Governance in the Netherlands – Fit for the future?’ in 2014 heeft Melanie Schultz van Haegen een positieve bijdrage geleverd aan de stabiliteit van het waterschapsbestel. Ook heeft zij de Nederlandse watersector niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief op de kaart gezet. Dat verdient veel lof. Als waterschappen hebben wij dit zeer gewaardeerd.”

Voorvechtster waterschappen
Ook in haar rol als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is Melanie Schultz van Haegen van grote waarde geweest voor de waterschappen. In 2004 pleitte zij bij de behandeling van de bekostiging regionaal waterbeheer nadrukkelijk voor behoud en versterking van het waterschapsbestel. Ook legde zij in 2004 de basis voor de huidige Waterwet.