Ethiopië drinkwater
Ethiopië is een van de zeven landen waar het programma van het WASH SDG Consortium van start gaat (foto: US Navy).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het WASH SDG Consortium een bedrag van 59 miljoen euro toegekend. Met deze bijdrage gaat het consortium de sanitaire voorzieningen voor twee miljoen mensen in zeven landen Azië en Afrika duurzaam verbeteren. Bovendien krijgen 450.000 mensen hiermee toegang tot veilig drinkwater.

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde tijdens het ‘Global Citizen Earth Day’ festival in Washington in 2015 de Nederlandse ambities al aan. Als bijdrage aan de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN wil de Nederlandse overheid dertig miljoen mensen toegang bieden tot veilig drinkwater en vijftig miljoen mensen tot schone toiletten en ander sanitair. De subsidie aan het Nederlandse WASH SDG Consortium is een eerste stap in het realiseren van die ambities.

Programma start in zeven landen
Het consortium bestaat uit de WASH Alliance International (Simavi, Akvo, AMREF Flying Doctors, RAIN, WASTE, IRC, Wetlands, RUAF, PRACTICA Foundation), Plan Nederland en SNV. Het programma van het consortium gaat van start in zeven landen: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia. Daar wonen grote aantallen mensen die geen toiletten en andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking hebben. In al deze landen zijn de organisaties uit het consortium al langere tijd werkzaam in programma’s voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ze hebben er ook een positie opgebouwd waarmee zij op nationaal niveau invloed kunnen uitoefenen.

‘Samenwerking is uniek in de wereld’
Ariette Brouwer, algemeen directeur van Simavi, penvoerder van het consortium: “Ik ben ontzettend blij dat we zoveel Nederlandse kennis bij elkaar hebben weten te brengen om problemen waar kansarme gemeenschappen mee kampen, gezamenlijk aan te pakken. Zo’n samenwerking is uniek in de wereld! We streven ernaar om veilig drinkwater, verbeterde sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen duurzaam beschikbaar te maken. Zoals de missie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen al zegt: ‘leave no one behind’. Dat betekent dus ook dat we drinkwater en toiletten realiseren voor gezinnen die het moeilijkst te bereiken zijn, de allerarmste mensen en gemeenschappen in zeer afgelegen gebieden of sloppenwijken.”

Voor elke Nederlandse euro ook een lokale euro
Het consortium ziet erop toe dat de faciliteiten en diensten voor tenminste vijftien jaar zullen functioneren, dat ze klimaatbestendig zullen zijn, oog hebben voor de behoeften van mannen en vrouwen en niemand uitsluiten. Verder belooft het consortium dat voor elke euro die de Nederlandse overheid investeert, lokaal ook een euro bijgedragen wordt. Bijvoorbeeld door investeringen van huishoudens, de private sector en door middel van financiering door lokale en nationale overheden. Het programma is daarmee in lijn met de WASH-strategie 2016-2030 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.