betere waterkwaliteit
Foto: kraanwater.nu

Een groot aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven verlaagt in 2018 de prijs voor drinkwater. Maar omdat een deel van de bedrijven ook de tariefopbouw aanpast volgens de voorschriften van de Drinkwaterwet, is niet overal even goed vast te stellen of de huishoudelijke klanten er daarmee op voor- of achteruit gaan. Een enkel drinkwaterbedrijf verandert de tarieven niet.

Drinkwaterbedrijf Vitens meldt dat de gemiddelde rekening voor huishoudens op jaarbasis met ongeveer 10 euro daalt naar een bedrag van circa 105 euro, exclusief belastingen. Vitens levert elk jaar zo’n 335 miljard liter drinkwater aan 5,7 miljoen Nederlanders, via een leidingnet met een gezamenlijke lengte van ruim 49.500 kilometer. De prijsverlaging is volgens Vitens mogelijk omdat het erin is geslaagd de operationele kosten te verlagen. Dit heeft samen met de lagere rentekosten geresulteerd in een positief bedrijfsresultaat. Dat financiële voordeel komt nu ten goede aan de klanten.

‘Steeds groter deel van drinkwaterrekening bestaat uit belastingen’
De aangekondigde verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent zien de klanten in 2018 nog niet terug op hun nota, omdat deze volgens planning pas per 1 januari 2019 in gaat. Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, betreurt het dat het percentage belastingen op drinkwater de prijs in toenemende mate beïnvloedt: “Ongeveer een derde van de drinkwaterrekening bestaat nu uit belastingen, in een enkele gemeente waar ook precario wordt geheven kan zelfs meer dan de helft van de rekening van onze klanten uit belastingen bestaan. Dit vinden wij een verkeerd signaal, als eerste levensbehoefte moet drinkwater zo betaalbaar mogelijk zijn en blijven.”

Brabant Water verlaagt prijs drinkwater met ruim 7 procent
Ook consumenten en bedrijven in Brabant betalen volgend jaar minder voor hun drinkwater. De klanten van Brabant Water betalen in 2018 43 cent voor een kuub drinkwater (exclusief belastingen). Dit is ruim 7 procent lager dan in voorgaande jaren. Het vastrecht blijft hetzelfde als vorig jaar: 70,44 euro per jaar (exclusief btw). De gemiddelde jaarrekening voor een huishouden komt daarmee uit op ongeveer 155 euro (inclusief alle belastingen). De prijsdaling volgt op een periode van vijf jaar waarin de drinkwaterprijs voor de Brabantse klanten stabiel is gebleven. Volgens Brabant Water helpen maatregelen op het gebied van digitalisering en toepassing van innovatieve technieken het bedrijf steeds efficiënter te werken. Zo kunnen de tarieven laag blijven.

In Limburg betalen de klanten in 2018 ongeveer 2 procent minder
Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML meldt dat in 2018 het ‘totale tarief’ daalt met ruim 2 procent. Die daling zit vooral in een verlaging van het vastrecht (van 88,53 euro/jaar in 2017 naar 83,71 euro/jaar in 2018), want de prijs per kubieke meter drinkwater blijft gelijk op 67 cent.

Drinkwaterprijs Oasen blijft gelijk in 2018
In 2018 kost duizend liter drinkwater bij Oasen 1,14 euro, evenveel als in 2017. Ook het vastrechttarief blijft in 2018 gelijk: 75,68 euro. Oasen levert jaarlijks ruim 46 miljard liter drinkwater aan 765.000 inwoners van het oosten van Zuid-Holland. Dit jaar opende het bedrijf een innovatieve zuivering in Krimpen aan de Lek, waar zacht drinkwater wordt gemaakt. Hierdoor komt er nergens in het voorzieningsgebied van Oasen meer hard water uit de kraan. Bovendien vernieuwde het bedrijf bijna 50 kilometer waterleiding. Om het drinkwatertarief ondanks deze investeringen in 2018 gelijk te houden, heeft Oasen veel gedaan om de kosten te verminderen. Daarnaast namen de inkomsten toe door de aantrekkende economie. Oasen merkt dit aan een toename in het waterverbruik en een groeiend aantal inwoners in het voorzieningsgebied.

Evides verandert de opbouw van de tarieven
In Zuidwest Nederland verandert Evides Waterbedrijf in 2018 de drinkwatertarieven qua opbouw. Deze wijziging houdt volgens Evides verband met de voorschriften die vanuit de Drinkwaterwet gelden voor de tariefstelling. Deze voorschriften wijken af van het eerder door Evides gevoerde tariefbeleid. De tarieven die de klant betaalt, zijn voortaan direct gebaseerd op de vaste en variabele kosten die Evides maakt. In de praktijk betekent dit dat de huishoudelijke klanten van Evides in 2018 meer kwijt zijn aan vastrecht, maar per kubieke meter water minder gaan betalen. Wat de consequenties zijn voor de jaarafrekening – meer of minder betalen dan in 2017 – is dus afhankelijk van het waterverbruik.

De prijs die Evides in 2018 hanteert voor duizend liter drinkwater, bedraagt afgerond 69 cent. In 2017 was dat tarief 90 cent. Het vastrecht wordt 86,36 euro per jaar – dat was 59 euro per jaar. De bedragen zijn exclusief belastingen. Deze nieuwe huishoudelijke tarieven gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Evides Waterbedrijf. Het levert drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal.

Waternet rekent verschillend voor woningen met en zonder watermeter
Het Amsterdamse Waternet past net als Evides de tariefopbouw aan volgens de voorschriften van de Drinkwaterwet. Daarnaast rekent Waternet verschillende tarieven voor woningen mét en zónder watermeter. Woningen zonder zo’n meter rekenen niet per kubieke meter af, maar per ‘eenheid’. Hoe meer eenheden een woning heeft, hoe hoger de waterrekening. De volgende ruimtes tellen als één eenheid: een kamer groter dan 6 m², een (open) keuken, een ligbad, een garage, een tuin groter dan 65 m². Daarnaast telt een kamer groter dan 30 m² als twee eenheden. Waternet telt deze eenheden op (met een maximum van negen eenheden). In 2017 betaalden de klanten jaarlijks 38,06 euro per eenheid (exclusief belastingen, maar inclusief het vastrecht). De prijs per eenheid is in 2018 teruggebracht tot 24,13 euro per jaar, maar er komt een vastrecht bij van 63 euro per jaar (alles exclusief belastingen).

In de woningen mét een watermeter wordt gewoon per kubieke meter afgerekend, zoals elders in het land. Het tarief voor duizend liter daalt van 1,18 euro in 2017 naar 79 cent in 2018. Het vastrecht stijgt echter: van 42,15 euro per jaar naar 71,33 euro per jaar. Ook deze tarieven zijn exclusief belastingen.