Deze grafiek laat zien hoeveel omzetverlies de respondenten hebben vanwege de coronamaatregelen (illustratie: WaterCoalitieNL).

Steeds meer watertechnologiebedrijven hebben niet meer voldoende werk door de gevolgen van de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn er opvallend genoeg ook bedrijven die juist geen verlies van werk verwachten. Dat blijkt uit de tweede enquête van Water Alliance, NPW en Envaqua eind mei onder 26 bedrijven. De drie organisaties peilen maandelijks de stemming onder de ondernemers in de achterban.

De drie organisaties sturen sinds april iedere maand een enquête uit om de economische effecten en knelpunten waar ondernemers in de watertechnologiesector tegenaan lopen te inventariseren en oplossingen te vinden.

Meer bedrijven zien omzet teruglopen

In de enquête van eind mei gaf 35 procent van de bedrijven aan binnen twee weken niet meer voldoende werk te hebben voor alle werknemers. Dat is meer dan in april, toen 26 procent aangaf op dat moment niet voldoende werk te hebben. Daarnaast verwacht 12 procent tussen twee weken en twee maanden niet meer voldoende werk voor alle medewerkers te hebben.

Van de 45 watertechnologiebedrijven die eind mei waren aangeschreven, reageerden er 26. Dat waren er in april nog 35. Uit de meest recente enquête blijkt verder dat meer bedrijven dan in april de omzet hebben zien teruglopen: van 57 naar 76 procent. Eén bedrijf heeft de omzet zien groeien als gevolg van de crisis.

Uiteenlopende belemmeringen

Voor de bedrijven die producten exporteren is de uitkomst opmerkelijk, stelt WaterCoalitie NL. Voor 15 procent van de bedrijven is de export geheel gestopt als gevolg van de coronacrisis. Voor een klein aantal respondenten (vier procent) heeft de crisis juist geleid tot (extra) export van de producten. De overige respondenten zien geen impact (15 procent) of geven aan niet te exporteren (42 procent).

De belemmeringen die respondenten ervaren als gevolg van de crisis zijn zeer uitlopend. Opvallende uitschieters hierin zijn dat bij 76 procent van de respondenten de klanten opdrachten annuleren of uitstellen en te laat betalen. Dat is meer dan in april (60 procent). Nog eens 34 procent ziet een forse afname in de opdrachten en ook de toelevering van goederen is verminderd (23 procent. Geen enkel bedrijf heeft momenteel moeite om de salarissen van medewerkers te betalen

Verschillende maatregelen genomen

De respondenten hebben verschillende maatregelen genomen als gevolg van onvoldoende werk. Zo heeft 57 procent werktijdverkorting (NOW of TOZO) aangevraagd. 48 procent doet minder of geen investeringen meer, 33 procent zet zijn medewerkers in op andere werkzaamheden of heeft een vacaturestop. En 24 procent heeft medewerkers gevraagd vakantiedagen op te nemen. 19 procent heeft medewerkers moeten ontslaan of tijdelijke contracten niet verlengd. Ten opzichte van vorige maand laat dit beeld volgens WaterCoalitie NL duidelijk zien dat er meer maatregelen zijn genomen om ondanks het verminderde werk toch door te gaan.

Klap in watersector houdt langer aan

“De tweede enquête lijkt te bevestigen wat we eerder al voorspelde: de klap in de watertechnologiesector door corona komt vertraagd en zal langer aanhouden dan in de branches waar nu veel aandacht voor is”, reageert Ignaz Worm, directeur Envaqua. “Via FME, de ondernemersvereniging van de Nederlandse maakindustrie, vragen we hier in Den Haag aandacht voor. Ik ben blij dat Water Alliance, NWP en ENVAQUA in deze coronatijden dichter bij elkaar komen om initiatieven zoals deze enquête samen op te pakken.”