Marc Laeven nieuwe heemraad Rivierenland

Waterschap Rivierenland heeft Marc Laeven benoemd als heemraad. Hij is de opvolger van Hennie Roorda, die per 1 januari als strategisch adviseur zeespiegelstijging en waterveiligheid aan de slag is gegaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Laeven is sinds 2018 lid van het Algemeen Bestuur van Rivierenland, als lid van de fractie Water Natuurlijk. Hij studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en geohydrologie aan de Vrije Universiteit. Nadien was hij werkzaam in onderzoek, advisering en bij de overheid. Laeven bekleedde managementfuncties bij Kiwa, Commissie voor de m.e.r., Sweco en de gemeente Eindhoven.

Met de benoeming van Laeven is het dagelijks bestuur van Rivierenland weer compleet.