Kustwerk Katwijk opgeleverd

Met de voltooiing van Kustwerk Katwijk is het achterland weer veilig volgens de wettelijke veiligheidsnormen en hebben zowel de economie als het toerisme en de bereikbaarheid van Katwijk een impuls gekregen. 

Dijk-in-Duin
De waterkering in Katwijk liep dwars door het centrum en voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom is besloten een Dijk-in-Duin aan te leggen langs de Boulevard van Katwijk om het achterland te beschermen en het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te  krijgen. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd om de parkeerdruk in Katwijk te verlagen. Bezoekers kunnen nu dichtbij het strand én centrum parkeren. Over zowel de dijk als parkeergarage liggen nieuw ingerichte duinen. Dit duingebied, met diverse wandelpaden, biedt ruimte voor recreatie.  

Oplevering Kustwerk Katwijk   
Vrijdag 19 februari werd de oplevering van het project Kustwerk Katwijk gevierd. “Het is belangrijk om de blik op de toekomst te blijven richten vanwege de klimaatveranderingen”, gaf dijkgraaf Gerard Doornbos daarbij aan. “Samen met andere overheden werken aan de veiligheid van Nederland is onderdeel van deze toekomst.”  
De officiële opleveringshandeling werd voorafgegaan door een besloten programma waar hoogheemraad Hans Pluckel (Hoogheemraadschap van Rijnland), wethouder Willem van Duijn (Gemeente Katwijk), Roeland Hillen (Rijkswaterstaat) en gedeputeerde Han Weber (Provincie Zuid-Holland) gezamenlijk het symbolische ‘Kustwerk Katwijk’ boek sloten. 

Innovatief project
Het project Kustwerk Katwijk laat goed zien dat Nederland voorop loopt op het gebied van waterveiligheid en trok nationaal en internationaal dan ook veel aandacht. Kustversterking wordt steeds vaker gecombineerd met andere doelen. 
Dat de aanleg van de dijk is gecombineerd met de bouw van een parkeergarage en een breder, nieuw ingericht duingebied vormt een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Het vernieuwde kustgebied zet Katwijk nog meer op de kaart als aantrekkelijke badplaats. 
Kustwerk Katwijk is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk. Door gezamenlijke financiering en organisatie van deze partijen was het mogelijk de kustversterking te combineren met de bouw van de parkeergarage én de ruimtelijke herinrichting van het duingebied. 

Naar een veilige Nederlandse kust 
In 2003 bleek de waterkering op tien plekken langs de Nederlandse kust niet sterk genoeg om een superstorm te kunnen weerstaan. De laatste zogenoemde Zwakke Schakels zijn aangepakt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op dit moment wordt nog gewerkt in Noord-Holland en in West Zeeuws-Vlaanderen. De Hondsbossche Zeewering wordt 16 maart opgeleverd. Dan rest alleen nog Cadzand.
Als alle Zwakke Schakels gereed zijn, heeft Nederland weer een sterke Noordzeekust. Katwijk was de laatste Zwakke Schakel aan de Zuid-Hollandse kust. Na het Flaauwe Werk, Voorne, Delflandse kust, Noordwijk en Scheveningen maakt Katwijk het rijtje compleet en is de Zuid-Hollandse kust de komende vijftig jaar veilig.  

Dijkgraaf Gerard Doornbos stopt bij de opening van Kustwerk Katwijk samen met jeugdwaterschapsbestuurster Loes Versteeg een symbolische tijdscapsule onder de grond

foto: allesoverkatwijk.nl