Bij een innamestop vanwege een slechte kwaliteit Maaswater, komen de randen van De Gijster al snel droog te liggen (foto: Evides Waterbedrijf).

De drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides zijn tijdelijk gestopt met het innemen van Maaswater voor de productie van drinkwater. De Maas is vervuild met te hoge concentraties prosulfocarb, een landbouwgif dat volgens Rijkswaterstaat in België in de Maas is terecht gekomen. Rijkswaterstaat onderzoekt de exacte bron van de vervuiling nog.

Innamestops van Maaswater komen tientallen keren per jaar voor. Soms is dat uit voorzorg: ook bij twijfel over de kwaliteit van het Maaswater stoppen de drinkwaterbedrijven de inname van Maaswater. De vervuiling werd elf dagen geleden ontdekt. Doordat de drinkwaterbedrijven het Maaswater voor zuivering opslaan in waterbekkens, is er voorlopig voldoende schoon water ‘op voorraad’ om drinkwater te blijven maken.

Noodoplossing

Als de innamestop echt lang gaat duren, kunnen de drinkwaterbedrijven overschakelen op de winning van diep grondwater voor de bereiding van drinkwater. Van deze noodoplossing heeft het Limburgse drinkwaterbedrijf WML tot nu toe één keer gebruik gemaakt. In 2015 bleek de concentratie pyrazool in de Maas dusdanig hoog dat de waterleidingbedrijven zich een half jaar lang gedwongen zagen met het innemen van drinkwater uit de Maas te stoppen.