IJzer 2.5 light: milieuvriendelijker ijzerzout voor slibontwatering

Waterschap Noorderzijlvest en het Duitse Sidra Wasserchemie hebben samen een nieuw, milieuvriendelijker ijzerzout ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het nieuwe product bevat minder chloride, minder zuur en meer ijzer, maar ontwatert even goed als het oude. Dat alles maakt het ijzerzout duurzamer en milieuvriendelijker. De nieuwe vinding kreeg intern de naam IJzer 2.5 light.

Noorderzijlvest verwerkt een grote hoeveelheid zuiveringsslib en daarvoor is ijzerzout (ijzerchloride) nodig. Al langer leefde de wens te kunnen werken met een duurzamer ijzerzout. “We wilden onderzoeken of we met een ijzerzout met minder grondstoffen en hulpstoffen minstens net zo goed het water uit het zuiveringsslib zouden kunnen halen als met het ‘gewone’ ijzerzout”, zegt het waterschap. “In onze Duitse leverancier Sidra en de Nederlandse distributeur Will & Co vonden we samenwerkingspartners met hetzelfde uitgangspunt.”

Vijf maanden getest in rwzi Garmerwolde
Samen startten de drie partners een ontwikkeltraject om het ijzerzout te verduurzamen. Ze ontwikkelden verschillende samenstellingen van het product en testten deze eerst in het laboratorium. Vervolgens is het nieuwe product gedurende vijf maanden op grote schaal getest in de zuiveringsinstallatie van Garmerwolde.

Meerdere voordelen
Noorderzijlvest werkt nu dus ruim vijf maanden met het nieuwe ijzerzout en is er heel tevreden over: “Het nieuwe product ontwatert het slib uitstekend en heeft ook veel andere voordelen. De ontwaterde slibkoek bevat veel minder chloride; een lang gekoesterde wens van het waterschap. Verder bevat het nieuwe ijzerzout veel minder zuur en hierdoor is het in het gebruik veiliger voor mens en dier. Door het hogere ijzergehalte hoeven we minder van het product te gebruiken en is er minder wegtransport.”

Ook andere waterschappen
Het nieuwe ijzerzout heeft intern de naam ‘IJzer 2.5 light’ gekregen, maar het is nog de vraag of het product ook onder die naam op de markt gebracht wordt. In navolging van Noorderzijlvest doen twee andere waterschappen nu ook proeven met dit milieuvriendelijkere ijzerzout.