Het afvalwater van het vliegveld wordt normaliter opgevangen in een put. Waarschijnlijk vond er een overstort plaats door overvloedige neerslag en het de-icen. (foto: Twitter).

Het beekje De Ekkersrijt in Eindhoven is de afgelopen weken getroffen door de lozing van met glycol verontreinigd water. Dit afvalwater is afkomstig van Airport Eindhoven die de stof gebruiken bij het ijsvrij maken van vliegtuigen. Waterschap de Dommel heeft Airport Eindhoven opdracht gegeven om het afvalwater in tanks af te voeren en te zuiveren.

Waterschap De Dommel kreeg vorige week tientallen klachten over dode vissen en stank in de buurt van de Ekkersrijt. Eind vorige week stelde het waterschap vast dat de vervuiling afkomstig was van Airport Eindhoven en plaatste het waterschap een ballon en een dam in de rioolbuis zodat het vervuilde water niet langer in de beek kon stromen. Inmiddels is het water weer schoon en is de blokkade opgeheven.

Boete
Airport Eindhoven heeft het water weggepompt en opgeslagen in containers. Waterschap de Dommel gaat binnenkort met Eindhoven Airport aan tafel om problemen in de toekomst te voorkomen. Volgens het Eindhovens Dagblad kreeg de Schiphol Group in het verleden twee keer een dwangsom van 300.000 euro voor het lozen van met glycol vervuild water op oppervlaktewater.