Een getijdepoeltje in het Calandkanaal (foto: Ries van Wendel de Joode).

Langs de noordzijde van het Calandkanaal brengt Havenbedrijf Rotterdam zestien getijdepoelen aan. Deze ruwe betonnen kuipen, die worden ingebed in de oevers van het kanaal, zijn zo ontworpen dat water bij eb langer blijft staan. Zo vormen ze tijdelijke poeltjes die van nature horen bij een stenige kust, maar in een moderne haven grotendeels ontbreken.

“Deze zogeheten ecomodules passen in het streven van het Havenbedrijf om de biodiversiteit en de vestigingsmogelijkheden van organismen te vergroten. En daarmee de visstand en de kwaliteit van het water verder te verbeteren”, zegt Ronald Paul, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken van het Havenbedrijf.

Ecologische voetafdruk verminderen
De getijdepoelen zijn ontwikkeld door ECOncrete Tech Ltd, een bedrijf dat biodiversiteitverhogende betonproducten ontwerpt die de ecologische voetafdruk van kust- en maritieme projecten moeten verminderen. Het bedrijf maakt deel uit van het PortXL acceleratorprogramma, dat in het leven is geroepen om innovatieve ondernemingen te versnellen.

De Groene Poort
De aanleg van de getijdepoelen is niet de eerste ‘groene’ investering van het Havenbedrijf. Samen met het Wereldnatuurfonds, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam neemt het Havenbedrijf deel aan het project De Groene Poort. In kader van dat project legt het met materiaal dat vrijkomt bij ander werk, langsdammen aan over een lengte van vijf kilometer langs de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg. In de herfst plaatste het Havenbedrijf bij wijze van proef ‘biohutten’ in het Calandkanaal – een kunstmatig gecreëerde leefomgeving voor opgroeiende vis. Bovendien worden aan de palen onder de bruggen in het Calandkanaal diverse structuurverrijkende maatregelen getroffen, zoals ‘paalhula’s’ en ‘getijdencups’.

Herinrichting Calandkanaal
De afgelopen tijd is het Calandkanaal heringericht, onder andere met boeien- en palenconfiguraties, een LNG-bunkerligplaats en zeven nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart. Havenbedrijf Rotterdam stelt dat de initiatieven om de visstand en de kwaliteit van het water te verbeteren, passen in het streven om te komen tot ‘de binnenvaartligplaats voor de toekomst’.