Tijdens de formele aftrap van het van kracht worden van het Kierbesluit verzamelden een aantal betrokken hoogwaardigheidsbekleders zich op de Haringvlietdam. Van links naar rechts burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee, directeur Annette Ottolini van Evides, dijkgraaf Ingrid de Bondt van Hollandse Delta, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, directeur Sigrid van Aken van de Postcodeloterij en voorzitter van de Internationale Rijncommissie Martine Rohn. (foto: Twitter).

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag officieel het startsein voor de uitvoering van het Kierbesluit gegeven. Dat deed ze niet door de sluizen daadwerkelijk op een kier te zetten, want daarvoor zijn de rivierafvoeren nog steeds te laag. Het zoute water zou nu te ver landinwaarts oprukken en in het Kierprotocol is vastgelegd dat de rivieren niet mogen verzilten.

De officiële aftrap van het ‘kieren’ was in eerste instantie al in september gepland, maar toen werd het evenement in verband met de droogte en de lage rivierafvoeren afgelast. Bijna twee maanden later is de situatie amper verbeterd, maar vindt de officiële opening alsnog plaats. Nederland laat hiermee aan de Europese Unie zien dat het haar internationale afspraken eindelijk nakomt.

Nieuwe natuur
De bedoeling is dus dat vanaf vandaag de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier gaan. Daardoor wordt de verbinding tussen de Rijn en Maas met de Noordzee hersteld. Zes natuurorganisaties hebben in het Droomfondsproject bijna 27 miljoen euro bij elkaar gebracht om het openen van de Haringvlietsluizen aan te grijpen voor natuur- en recreatieprojecten.

Toegangspoort voor trekvissen
Het kieren is essentieel voor het overleven van trekvissen zoals de zalm en de steur, want door de verbinding met zee kunnen ze hun oude paaigronden stroomopwaarts de rivier weer bereiken. Nu de toegangspoort weer regelmatig opengaat, zullen trekvissen daar van profiteren. Andere Europese landen hebben al fors geïnvesteerd in het herstel van de leefomgeving van trekvissen.

Visvrije zone noodzakelijk
Tjeerd de Groot van D66 vraagt zich af hoe het kan dat er in de omgeving van de Haringvlietsluiten nog volop wordt gevist, terwijl het Kierbesluit de vissen juist moet beschermen. Hij stelde naar aanleiding van een artikel in het AD begin september  kamervragen aan minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Visserij en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en wil dat de ministers meer actie ondernemen en een visvrije zone instellen.

Omstreden
Het Kierbesluit wordt na jarenlang bakkeleien uitgevoerd, maar het blijft omstreden. Door de toenemende droogte zullen de sluizen amper open kunnen om verzilting van zoetwaterbronnen te voorkomen. In Waterforum Magazine discussiëren voor- en tegenstanders over de gevolgen van het Kierbesluit voor het Nederlandse watersysteem.

Opstellen bedieningsprotocol
In de zomer van 2017 is Rijkswaterstaat gestart met metingen rondom het Haringvliet. Vier zogenoemde meetschepen monitoren het zoutgehalte in het water. Verwacht wordt dat door het inlaten van zout water via de Kier het westelijk deel van het Haringvliet zal verzilten. Er wordt in eerste instantie voorzichtig gestart met Kieren zodat het risico op een te grote verzilting zo klein mogelijk blijft. De gegevens zijn erg belangrijk voor het opstellen van een definitief bedieningsprotocol voor de Haringvlietsluizen.