Grontmij brengt aardbevingsrisico’s zuiveringsinstallaties North Water in kaart

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren steeds vaker met aardbevingen te maken als gevolg van de gaswinning door de NAM. Zo werd in 2012 nog een aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter gemeten, en ook recent registreerden seismologen nog een aardbeving van 2,6 op de schaal van Richter. Berthold Berger, accountmanager Aardbevingen van Grontmij, wijst erop dat verschillende experts, onder andere van TNO en het KNMI, ervan uitgaan dat er de komende jaren zwaardere aardbevingen zullen volgen. “Maar niemand weet precies wanneer.”

Protocol
Verschillende partijen, waaronder het ministerie van Economische Zaken, NAM en Deltares, hebben daarom een speciaal protocol opgesteld waarin onder meer duidelijk is aangegeven waaraan een aardbevingsonderzoek moet voldoen. “De eerste stap is een kwalitatief onderzoek waaruit de kritische onderdelen van een bedrijf naar voren komen”,licht Berger toe. “Daarna volgen het seismologisch onderzoek om de opbouw van de verschillende grondlagen in kaart te brengen en de geotechnische en constructie-onderzoeken om het effect van een aardbeving op bepaalde objecten te identificeren. Vervolgens zetten wij de knelpunten en mogelijke maatregelen op een rij.” Hij benadrukt dat het per object om maatwerk gaat in verband met de grote verschillen in opbouw van de Groningse ondergrond. 
Risico’s
Een aardbeving van 5 op de schaal van Richter of hoger brengt voor de drie industriële waterzuiveringsinstallaties van North Water, een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen, verschillende risico’s met zich mee. “Wij onderzoeken of de leidingen en opslagtanks kunnen scheuren waardoor het vervuilde afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt”, aldus Berger die er verder op wijst dat de komende maanden duidelijk moet worden welke maatregelen er nodig zijn om de installaties aardbevingsbestendiger te maken. “Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de fundering om de trillingen van een aardbeving te beperken. Of door de bovengrondse constructie te verstevigen.”
Damwanden
Deltares gaf eerder dit jaar in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken aan dat aardbevingen ernstige dijkschade en overstromingen kunnen veroorzaken. De Noordelijke waterschappen lieten vervolgens weten dat zij de dijken zouden gaan versterken. Zo is Waterschap Noorderzijlvest in juni gestart met het plaatsen van damwanden voor extra stabiliteit van de Eemskanaaldijk om de gevolgen van zwaardere aardbevingen te beperken. Grontmij verzorgt onder meer de uitvoeringsbegeleiding. Daarnaast is het advies- en ingenieursbureau betrokken bij het onderzoek naar de aardbevingsrisico’s van een aantal dijkvakken die langs de waterkeringen van het waterschap liggen.
Chemische industrie
Grontmij richt zich volgens Berger de komende maanden tevens op onderzoek naar de aardbevingsrisico’s voor de chemische industrie, scholen en zorginstellingen in Groningen. Refining &Trading Holland NV uit Delfzijl is het eerste bedrijf in het gebied waaraan de overheid op basis van de aanpak van Grontmij geld beschikbaar heeft gesteld om een aardbevingsonderzoek te doen. Grontmij is met deze opdracht het eerste advies- en ingenieursbureau dat een aardbevingsonderzoek uitvoert bij de Groningse industrie. 
Berger wijst erop dat Grontmij eerder de aardbevingsrisico’s van de Duitse ambassade in Kabul onderzocht. ‘Ook realiseerden wij het nieuwe aardbevingsbestendige New Energy Centre in Wuhan. In onze aanpak combineren we lokale kennis van Groningen met internationale ervaring om de aardbevingsrisico’s voor de industrie hier helder te krijgen.”