Burgers kunnen tot 21 augustus metingen verrichten in kleine wateren met een gratis meetkit. (Illustratie: Natuur & Milieu).

Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland geen goed beeld is van de waterkwaliteit in kleinere wateren. Het grootschalige citizen science project van Natuur & Milieu en de ASN Bank wil daar verandering in brengen. Deelnemers aan het onderzoek kunnen hun meetkit bestellen op de website van Natuur & Milieu en tot 21 augustus hun resultaten digitaal aanleveren.

Dit voorjaar publiceerde Natuur & Milieu met steun van de ASN Bank een rapport waaruit blijkt dat de waterkwaliteit in kleine wateren vaak te wensen overlaat. Kleine wateren, ook wel overige wateren genoemd, worden in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) nauwelijks gemonitord. Maar volgens het onderzoek omvatten deze watertjes wel bijna een derde van al het zoet- en brakwatervolume in Nederland (minus het IJsselmeer en Randmeren). Om een beter beeld te krijgen van de waterkwaliteit in sloten, vijvers en plassen schakelt de milieuorganisatie de hulp in van burgers. Op deze manier hoopt de organisatie informatie te vergaren over de waterkwaliteit van honderden niet bemeten wateren.

Meetkit
In de gratis meetkit zitten materialen voor proefjes, zoals een reageerbuis en lakmoespapiertjes, een handleiding en een fabelboekje over watermonsters. Burgers worden juist in de zomerperiode opgeroepen om de waterkwaliteit te meten omdat de diversiteit aan planten en dieren dan het grootst is. In het onderzoek wordt gekeken naar het doorzicht (is het water troebel of niet) van het water, de pH- en nitraatwaarde, de samenstelling van waterplanten en de begroeiing en de vorm van de oever.

Waterkwaliteit onder druk
De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk door mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, riooloverstort bij hoosbuien en nieuwe stoffen, zoals medicijnresten. Mest en riooloverstort hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht, pH en het soort waterplanten. De voedingsstoffen in mest zorgen er bijvoorbeeld voor dat kroos uitbundig groeit in water dat met mest is vervuild. Deelnemers kunnen de resultaten doorgeven op de website.

Primeur
Dit is de eerste keer dat Natuur & Milieu mensen vraagt om te helpen inzicht te krijgen in de staat van onze sloten en beken. Uit de gemeten locaties worden 120 locaties gekozen die nog nauwkeuriger worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht. Dit soort gegevens zijn noodzakelijk om effectieve maatregelen te ontwikkelen om watervervuiling bij de bron aan te pakken.