Via ‘een brievenbus’ kan het oplopende zeewater in de golfoverslagbak stromen (foto: waterschap Noorderzijlvest).

Golfbakken in de Waddenzeedijk gaan 12 jaar lang de golven meten die op de dijken beuken in het Eems-Dollard gebied. De meetgegevens moeten een nauwkeuriger inzicht geven in de werkelijke belasting van de dijken bij extreem weer. De nieuwe kennis gaat gebruikt worden bij het ontwerp van de sterkere dijken voor de komende 25 jaar.

Zijn de onzekerheidstoeslagen en robuustheden in de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) van de dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl te hoog ingeschat? Om overinvesteringen in veel te hoge dijken te voorkomen heeft het waterschap Noorderzijlvest tot de uitvoering van een 12-jarig meetprogramma besloten. Hiermee zal naar verwachting worden aangetoond dat de gehanteerde onzekerheden voor wat betreft waterstanden en golven te groot zijn ingeschat.

Nieuwe meetgegevens golfoploop
De eerste golfoverslagbak is op 7 maart officieel in gebruik genomen in de Waddenzeedijk bij het Uithuizerwad, iets westelijk van de Eemshaven. De bak is in de dijk ingebouwd en via ‘een brievenbus’ kan het oplopende zeewater in de bak stromen. Sensoren in en rond de bak verzamelen data over de golfoploop, zoals de hoogte en richting. Deze data zullen gebruikt worden om de huidige rekenmodellen te verbeteren.

Speciaal gebied
De Waddeneilanden, getijdegeulen en de trechtervorm van de Eems-Dollard, maken het estuarium tot een complex gebied. Over de werkelijk optredende waterstanden en golven in het Eems-Dollard gebied bij stormachtige omstandigheden is veel minder bekend dan van de andere Nederlandse kusten. Met golfoverslagbakken zullen de komende 12 jaar de effecten in kaart worden gebracht. In het najaar worden nog twee golfoverslagbakken aangelegd in de Dubbele Dijk bij Bierum.

Bij de versterking van dijken wordt rekening gehouden met de situatie over 50 jaar. Waterschap Noorderzijlvest heeft door de Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl besloten om die periode, in samenhang met het 12-jarig meetprogramma, in te korten tot 25 jaar.