De nieuwe zuiveringstanks op het terrein van de rwzi in Utrecht. (Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft diverse soorten geurfilters geplaatst bij de nieuwe rwzi in Utrecht. Hierdoor is de stank in de omgeving sterk afgenomen, maar het Hoogheemraadschap verwacht dat zich in 2019 af en toe nog ‘vlagen geur kunnen verspreiden.’

Het Hoogheemraadschap nam begin mei de nieuwe zuiveringstanks van de Nereda-installatie in gebruik. Hiermee kwam een einde aan de periode dat de nieuwe en de oude installatie naast elkaar draaiden. De Nereda-installatie in Utrecht won op 9 april nog de Global Water Award 2019 in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De Utrechtse nieuwbouw was genomineerd omdat deze met een piekdebiet van 13.200 m3 per uur veruit de grootste is van alle Nereda-installaties wereldwijd.

Milieuvoordelen

De nieuwe zuivering verwerkt nu al het afvalwater van Utrecht: dagelijks zo’n 65 miljoen liter afvalwater van 430.000 inwoners. Dat gebeurt met de Nereda-technologie. Hierbij wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Rioolslib en het schoongemaakte water zijn hierdoor makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk naar de bodem. De nieuwe rioolwaterzuivering verbruikt volgens het Hoogheemraadschap straks minder energie, neemt minder ruimte in, verspreidt minder geur, kan meer water zuiveren en levert schoner water.

Stankoverlast

Tijdens de overgang van de nieuwe naar de oude installatie was er soms sprake van stankoverlast voor de omgeving, bevestigt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap. De stank kwam vooral van van de slibindikking en, toen deze nog operationeel was, van de oude conventionele rioolwaterzuivering. Daarom zijn er op het terrein van de rioolwaterzuivering op diverse onderdelen geurfilters geplaatst met een verhoogde capaciteit. “Hierdoor is er een zeer sterke afname van de constante geur. We verwachten dat het echter tot medio 2019 wél mogelijk is dat er zo en nu dan vlagen geur zich verspreiden”, aldus de woordvoerder. Binnenkort schakelt het Hoogheemraadschap over naar definitieve geurbehandelingsinstallatie. Zo komen er nog extra geurfilters en gaswassers bij.

Sloop

Het project is nog niet volledig afgerond. Zo start de sloop van de oude rioolwaterzuivering eind 2019 / begin 2020. Het duurt naar verwachting ruim een jaar. Afgelopen maart is al gestart met de sloop van de nabezinktanks. Dit om ruimte vrij te maken voor de terreininrichting rond de nieuwe rioolwaterzuivering, zoals een weg en bomen.