Flowmixers in Dommel bestrijden zuurstofloosheid door riooloverstortingen

Waterschap De Dommel heeft eind juni twee beluchtingsinstallaties bij de Eindhovense rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De installaties zorgen voor extra zuurstof in de Dommel om bij hevige regenval onder meer vissterfte te voorkomen.

Waterschap De Dommel heeft door de gevolgen van de klimaatverandering vaker te maken met korte en hevige regenbuien. Tijdens hevige regenval komt er met name via de 200 riooloverstorten regenwater en ongezuiverd afvalwater in de Dommel. Dit leidt tot een ongewenste zuurstofdaling waardoor waterplanten en voor de Dommel kenmerkende vissen zoals de beekprik of insecten zoals de larve van de beekrombout sterven. Ongewenste soorten zoals bloedzuigers en larven van steekmuggen gedijen daarentegen weer goed bij weinig zuurstof.

Effluentbeluchting

Om ervoor te zorgen dat de Dommel genoeg zuurstof heeft, plaatste het waterschap twee nieuwe beluchtingsinstallaties. De eerste installatie moet het zuurstofgehalte in het effluent verhogen omdat bij een hoge hydraulische belasting van de rioolwaterzuivering het zuurstofgehalte sterk daalt door een verminderde zuurstof inbreng op onder andere de overstortranden van de nabzinktanks. Hiervoor zijn door TBI Services 63 beluchtingsplaten van 1 bij 3 m van de firma Messner in de effluentgoot gemonteerd die met buitenlucht van drie blowers extra zuurstof in het effluent blazen.

By-passleiding

Simpel van opzet, maar volgens het waterschap bouwtechnisch gezien een huzarenstukje omdat de afvoer van effluent tijdens de bouw moest doorgaan. Bovendien is er een kantelstuw geplaatst op het einde van de effluentgoot voor het reguleren waterstand in de goot.
Tevens is er een by-passleiding gemaakt voor het effluent van ruim 1,5 maal de DWA aanvoer, om de bouw mogelijk te maken en ook het onderhoud aan de beluchtingsplaten te vereenvoudigen. Omdat de bestaande goot gedeeltelijk als een koker onder de grond lag, is deze over tientallen meters opengewerkt en verstevigt met betonnen wanden om de beluchting mogelijk te maken.

Oppervlaktewaterbeluchting

De effluentbeluchting alleen is echter niet voldoende. Daarom heeft het waterschap een tweede installatie in gebruik genomen. Hiervoor heeft het waterschap vijf beluchtingsunits van drie meter lang en twee meter breed en een halve meter hoog op de bodem van de Dommel geplaatst. De installatie is gebouwd door Aan de Stegge uit Goor met Flowmixers van de firma Pathema.
In de Flowmixers wordt een vacuüm gecreeerd op basis van het vortex (draaikolk) principe, waarna via een slang lucht wordt ingebracht. Het vacuüm wordt opgewekt door een waterflow onder hoge druk in de Flowmixer te pompen. Cavitatie-krachten in het vacuüm slaan de aangezogen lucht in het water zodat er meer zuurstof inkomt.

Nieuwe beluchtingen

Plannen voor een tweede en derde “Dommelbeluchting” verder stroomafwaarts waar nog een aantal grote riooloverstorten liggen, zijn in de maak. Eerst zal de komende 1,5 jaar de werking van het systeem en de ecologie in de Dommel goed in de gaten worden gehouden en geëvalueerd. De hele ontwikkeling vanaf het eerste ontwerp, pilot testen en dit eerste prototype Dommelbeluchting heeft enkele jaren geduurd.

Subsidie

De beide installaties samen kosten vijf miljoen euro. Dat is een miljoen euro meer dan begroot door tegenslagen bij bodemwerken en de aanbesteding, maar nog altijd veel minder dan de kosten voor het het bouwen van grote bergbezinkbassins in Eindhoven om de riooloverstorten te voorkomen, stelt het waterschap.
De beluchtingsprojecten kregen een subsidie van één miljoen euro via het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Daarnaast werden de projecten mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeenten uit het Waterportaal Zuidoost Brabant. Hierbij gaat het naast Eindhoven onder meer om Bergeijk, Cranendonck, Valkenswaard en Veldhoven.

Lees hier het persbericht van waterschap de Dommel