De herziening van de drinkwaterrichtlijn is weer een stap dichterbij. (foto: Creative Commons).

De Europese Raad heeft vanochtend het voorstel voor de herziening van Europese Drinkwaterrichtlijn geadopteerd. Onder de nieuwe regels worden de kwaliteitsnormen voor drinkwater geactualiseerd en wordt een kosteneffectieve risicogebaseerde benadering voor het bewaken van de waterkwaliteit geïntroduceerd. Ook komen er eisen voor materialen die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen.

In de nieuwe Drinkwaterrichtlijn is verder de toegang tot drinkwater voor iedereen vastgelegd. Ook komen er regels voor de transparantie voor consumenten. De Europese Raad komt ook tegemoet aan de groeiende bezorgdheid over de effecten van hormoonontregelaars, geneesmiddelen en microplastics op de menselijke gezondheid. Door de invoering van een watchlist kan de EU nieuwe kennis over deze stoffen en hun relevantie voor de menselijke gezondheid opvolgen.

Procedure

Het meest recente voorstel is een compromis dat eerder tussen de Europese Raad en het Europees Parlement is bereikt. Na goedkeuring van de Europese Raad, moet het Europees Parlement nog akkoord gaan. Na goedkeuring door het Europees Parlement, naar verwachting in de week van 14 december, wordt de richtlijn officieel gepubliceerd door de Europese Unie en twintig dagen later zullen de nieuwe regels van kracht zijn. Daarna hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de nationale wet- en regelgeving aan te passen om aan de vereisten van de nieuwe drinkwaterrichtlijn te voldoen.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over herziening van de Drinkwaterrichtlijn verliepen moeizaam. De belangrijkste struikelblokken waren de toegang tot drinkwater voor iedereen, nieuwe normen voor opkomende stoffen, microplastics, verplichte monitoring van lekkages, transparantie voor consumenten en materialen in contact met drinkwater.

Right2water

In de herziening van de Drinkwaterrichtlijn is het allereerste succesvolle Europese burgerinitiatief ‘Right2Water’ meegenomen. De Commissie kwam op 1 februari 2018 met een voorstel voor een nieuwe Drinkwaterrichtlijn.