Europees verkoopverbod exoten van kracht

Invasieve exoten zijn planten en dieren die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen. Exoten vestigen zich in de natuur en veroorzaken daar schade. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat deze exotische planten en dieren zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen of verjaagd. Voor dierenwinkels en tuincentra die aan particulieren verkopen geldt nu een overgangsregeling. Zij  mogen hun voorraad aan exotische planten en huisdieren nog een jaar verkopen.

Uitbreiding verwacht
De Europese lijst met exoten is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden of van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. De Nederlandse overheid verwacht echter dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden. Niet elke exoot die schadelijk is, staat overigens ook daadwerkelijk op de lijst. Het kan zijn dat er nog geen geldige risicobeoordeling voor die soort is gemaakt of dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Europese lijst is. 

Verboden exoten
Op de lijst met waterplanten staan voorlopig de Grote waternavel, de Kleine waterteunisbloem, Parelvederkruid, Verspreidbladige waterpest, Waterhyacint, Waterteunisbloem en de Waterwaaier. Voor zoetwater invertebraten geldt het verbod voor de Californische rivierkreeft, de Chinese wolhandkrab, de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Marmerkreeft en de Rode Amerikaanse rivierkreeft. In de categorie vissen staan de Amoergrondel en Blauwband op de lijst.