Estafettestaking voor cao Waterbedrijven gaat verder in Limburg

Medewerkers van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) staakten op 4 september voor een goede cao Waterbedrijven. Mensen van de WML-kantoren in Venlo, Linne en Echt kwamen met bussen naar Maastricht. Op de stoep van het hoofdkantoor van WML in Maastricht hielden ze een gezamenlijke protestlunch. Eerder staakten al honderden medewerkers bij Vitens, op verschillende locaties.

Vakbonden FNV en CNV hebben voor de komende periode estafettestakingen gepland. Linda Groen, bestuurder FNV Publiek Belang: “De mensen schrijven hiermee geschiedenis, en helaas is dat nodig. Dit zijn de eerste stakingen bij waterbedrijven ooit. De grens is bereikt voor de medewerkers van WML en andere waterbedrijven. Er is al veel te lang geen nieuwe cao en het zicht van werkgevers op de realiteit lijkt volledig vertroebeld, ze weigeren in te gaan op de eisen die de medewerkers hebben.”

Na Limburg volgen nog meer stakingen
Abhilash Sewgobind van CNV Publieke Diensten vult aan: “Werkgevers zeggen dat ze bereid zijn te bewegen, maar doen dat niet in de goede richting. Voor de zomer hebben wij actie gevoerd bij Vitens in Zwolle, waar zo’n 250 werknemers aan hebben meegedaan. Nu volgt de volgende actie zoals we dat ook eerder hebben aangegeven voor de zomer. Deze actie in Maastricht is de eerste van een reeks, waarbij de komende weken in september en oktober actie zal worden gevoerd bij een ander waterbedrijf. Zo staan soortgelijke acties bij Brabant Water, Dunea en Waterbedrijf Groningen gepland.”

‘Emmer loopt over’
De cao van ongeveer 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria verliep op 1 juli 2017. De medewerkers eisen minimaal een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar, met terugwerkende kracht. Groen (FNV): “Maar waar de emmer vooral door overloopt bij de watermedewerkers, is het niet in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking in participatiebanen en het niet nakomen van salarisgaranties. De werkgever wil onderscheid maken tussen verschillende groepen medewerkers. De medewerkers willen heel simpel voor iedereen dezelfde loonsverhoging.”

Kraan blijft lopen
De burgers ondervinden vooralsnog geen hinder van de stakingen – het water uit de kraan blijft stromen. In feite draaien de monteurs van de waterbedrijven zondagsdiensten: bij calamiteiten rukken ze gewoon uit.