Een schets van de zuiveringsinstallatie van Envirochemie. (beeld; Envirochemie).

EnviroChemie gaat aan de slag met de bouw van een permanente afvalwaterzuiveringsinstallatie op het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht. Het gaat om een installatie die de lozing van de GenX-stoffen FDR902/903 met 99,9% kan terugbrengen. Naast de bouw is Envirochemie straks ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Chemours kwam halverwege 2016 in opspraak omdat de persistente stoffen FDR902/903 in minimale hoeveelheden in het drinkwater werden aangetroffen. De provincie Zuid-Holland verlaagde daarna de maximaal toegestane jaarvracht voor de indirecte lozing van FRD naar de rioolwaterzuivering Dordrecht van 6400 kg naar 2035 kg. In 2018 werd de lozingsvergunning teruggebracht van 2035 kg naar 148 kg en daarna naar 140 kg. Vervolgens heeft Chemours zelf gevraagd om een verlaging naar maximaal 20 kg per jaar per 2021. In november 2019 vroeg Chemours een vergunning voor een maximale jaarvracht van 2 kg per jaar. “Dat hebben we nu al gehaald”, vertelde een woordvoerder van Chemours in 2019 aan Waterforum.

Optimalisatie van het proces
De lozingseisen werden gehaald dankzij een tijdelijke zuiveringsinstallatie die werd gebouwd door Logisiticon. Deze tijdelijke zuivering wordt nu volledig vervangen door een grotere installatie die EnviroChemie zal aanleggen. “Wij hebben van Chemours een bestek ontvangen en we hebben het bestaande proces vervolgens gezamenlijk geoptimaliseerd”, zegt Sicco Hilarius van Envirochemie. De chemisch-fysische zuiveringsinstallatie die EnviroChemie gaat realiseren zal gemiddeld 60 m3 per uur aan afvalwater zuiveren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, met een maximale capaciteit van 120 m3 per uur.

Actiefkool
Het systeem dat EnviroChemie gaat leveren is vergelijkbaar met het tijdelijke systeem dat door Logisiticon is geleverd. Die installatie bestaat uit meerdere zeecontainers. Deze containers worden gebruikt als buffertank en als bezinktank. Tevens staan er twee flotatie-installaties en een decanter voor de slibverwerking. In de nieuwe afvalwaterzuivering zullen de meeste tanks zullen worden geleverd met transportschroeven onder in de tank om zeker te kunnen stellen dat het bezonken slib verwijderd kan worden. Het chemisch-fysisch gezuiverde water wordt met behulp van zandfilters nagezuiverd. Het hart van de zuivering is de actiefkoolfiltratie met drie karakteristieke silo’s van de Belgische firma Desotec. Twee zijn er continu in bedrijf en de derde wordt automatisch ingeschakeld in als de actieve koolstof in een van de andere bedden is verzadigd.

Kleverig slib
Envirochemie werd, na een selectieproces van enkele maanden, door Chemours gekozen uit een aantal gekwalificeerde afvalwaterbehandelingsbedrijven op basis van zijn ervaring met chemisch-fysische zuiveringstechnieken voor klanten. Hilarius: “Het proces is eigenlijk een relatief eenvoudig chemisch fysisch zuiveringsproces. Het lastige bij dit afvalwater is het feit dat er na-reactie van verschillende stoffen optreed. Hierdoor moet er extra goed rekening gehouden worden met het ontwerp van de tanks. Daarom zijn de transportschroeven, voor de verwijdering van de bezinkende stoffen, in het ontwerp opgenomen. Vanuit verschillende tanks wordt het slib in een buffertank verzameld. Het slib is relatief kleverig en daar moesten we bij het ontwerp van de slibontwatering rekening mee houden.”

Planning
De installatie zal medio 2022 in bedrijf gaan. De huidige verwerkingsinstallatie blijft draaien totdat het nieuwe systeem volledig in gebruik is genomen. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem zal de zuivering van het water uit de Dordtse voorziening niet worden onderbroken.