Bewoners tappen hun eerste drinkwater uit de RO-installatie van DWP (foto: Peter Bulsing/DWP).

De bewoners van Sint-Maarten hebben hun eerste jerrycans en flessen kunnen vullen met drinkwater uit de RO-installatie die door Dutch Water Partners in vijf dagen is gebouwd langs een straat in Philipsburg. De installatie kan dagelijks 60 m3 zeewater omzetten in schoon drinkwater.

Na twintig dagen op Sint-Maarten heeft directeur Peter Bulsing van Dutch Water Partners zijn RO-installatie draaiende gekregen. Vorige week kwamen alle onderdelen op het eiland aan en binnen vijf dagen kwam het eerste drinkwater uit de kraantjes aan de buitenkant van installatie.

Met tankwagens wordt drinkwater vervoerd naar drie nieuw gebouwde watertanks elders in de stad (foto: Peter Bulsing/DWP).

Distributienet wordt hersteld
De ontziltingsinstallatie levert ook drinkwater aan drie watertanks die gelijktijdig elders op het eiland zijn gebouwd. Tankauto’s vervoeren het drinkwater van de RO-installatie naar de drie lokale opslagtanks. Deze voorzieningen zijn aanvullend op het herstelwerk van het drinkwaterbedrijf Gebe. Een groot deel van de bewoners is inmiddels weer op het distributienet aangesloten. Twee grote opslagtanks voor drinkwater zijn door de orkaan Irma vernield en het zal nog weken duren voordat de hele drinkwaterdistributie weer op orde is.

Schoon drinkwater in de buurt
Samen met de mobiele installatie uit Nederland is het de bedoeling dat de bewoners van Sint-Maarten niet verder dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon drinkwater.

De bouw van de mobiele drinkwaterinstallatie is een gezamenlijk project van Dutch Water Partners, Hatenboer-Water, dat de ontziltingsinstallatie leverde, en Bucon Industries, de leverancier van de opslagtanks.

De bouw van de ontziltingsinstallatie, met de hulp van Nederlandse militairen (foto: Peter Bulsing/DWP).