Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is goede hygiëne, met name veelvuldig de handen wassen met water en zeep, cruciaal om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen (foto: Pexels).

Nederlandse drinkwaterbedrijven zullen gedurende de coronapandemie geen gebruikers afsluiten van het water. Dat zegt branchevereniging Vewin naar aanleiding van berichten over Amerikaanse nutsbedrijven die een moratorium op afsluitingen hebben afgekondigd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is goede hygiëne, met name veelvuldig de handen wassen met water en zeep, cruciaal om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Bijna 90 steden en staten in de Verenigde Staten hebben de waterafsluiting opgeschort voor inwoners die hun rekeningen niet kunnen betalen, nu lokale bestuurders zich inspannen om de complexe bedreigingen voor de volksgezondheid als gevolg van de coronaviruspandemie aan te pakken. De groeiende lijst van Amerikaanse nutsbedrijven die een moratorium op afsluitingen gelast, betekent dat ongeveer 57 miljoen Amerikanen in steden als Cleveland, Memphis en San Diego hun toegang tot schoon kraanwater tijdens de pandemie kunnen behouden. Zeven staten – Wisconsin, New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Illinois en Louisiana – hebben het stoppen met de afsluitingen verplicht gesteld, meldt de Britse krant The Guardian. Ook een handvol particuliere waterbedrijven, die ongeveer 15 procent van de Amerikanen bevoorraden, hebben de afsluitingen opgeschort.

Opnieuw aansluiten is niet zo vanzelfsprekend
Opvallend: slechts een op de vijf Amerikaanse drinkwaterleveranciers heeft expliciet afgesproken om huishoudens die momenteel geen stromend water hebben, weer aan te sluiten. De rest heeft alleen toegezegd nieuwe stopzettingen te stoppen. Dat betekent dat mogelijk honderdduizenden armere Amerikanen tijdens deze ernstige volksgezondheidscrisis toch zonder stromend water zullen blijven. Onacceptabel, vindt het Democratische congreslid Brenda Lawrence uit Michigan: “Het opschorten van waterafsluitingen is een juiste beslissing, maar het opnieuw aansluiten van elk huishouden in het land is essentieel tijdens deze noodsituatie, waarbij handenwassen een primaire maatregel is om de verspreiding tegen te gaan. Schoon, veilig en betaalbaar water is een menselijke basisbehoefte. Het is onaanvaardbaar en onmenselijk om het water van mensen af te sluiten omdat ze de rekening niet kunnen betalen.”

In 2016 circa 5 procent Amerikaanse huishoudens afgesloten
Er bestaat geen nationale databank die het aantal Amerikaanse huishoudens bijhoudt zonder stromend water. Maar in 2016 werd één op de twintig huishoudens afgesloten door waterbedrijven, waardoor naar schatting 15 miljoen Amerikanen zonder stromend water zitten, blijkt uit onderzoek van Food & Water Watch (FWW), een non-profitorganisatie die die zich richt op bedrijfs- en overheidsverantwoordelijkheid met betrekking tot voedsel en water. Mary Grant, campagneleider van de ‘Public Water for All’-campagne van FWW: “We hebben een onmiddellijk landelijk verbod op afsluitingen nodig en moeten ervoor zorgen dat elk huishouden stromend water heeft om de menselijke gezondheid en onze gemeenschappen te beschermen.”

Nederland altijd al terughoudend
Zo’n appél is in Nederland niet nodig, stelt de Vewin, de branchevereniging van Nederlandse waterbedrijven. “Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn altijd al terughoudend met afsluitingen en zij zetten zich in om afsluitingen zoveel als mogelijk te voorkomen”, zegt Vewin-woordvoerster Amarins Komduur. “Nu in de huidige situatie, met alle coronamaatregelen die van kracht zijn, sluiten zij geen klanten af van drinkwater.”

De continuïteit van de drinkwatervoorziening
De gebruikers van kraanwater in Nederland hoeven volgens de drinkwaterbedrijven ook niet bang te zijn dat de levering van schoon drinkwater door de coronacrisis in de knel komt. De drinkwatervoorziening wordt op de lijst van cruciale beroepen tijdens de covid-19-uitbraak, die de Nederlandse overheid onlangs publiceerde, aangemerkt als een van de ‘vitale processen’. Niet voor niets laat bijvoorbeeld Waterbedrijf Groningen op zijn website nadrukkelijk weten dat de continuïteit van de levering van drinkwater gewaarborgd is. “De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben waterbedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden”, schrijft het waterbedrijf. Om de risico’s van personeelsuitval als gevolg van een pandemie te ondervangen, heeft Waterbedrijf Groningen een continuïteitsplan opgesteld. Daarin staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken.

Veel wordt uitgesteld tot na 6 april
“Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een pandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te blijven garanderen”, stelt het Groningse waterbedrijf. Om de gezondheidsrisico’s voor het eigen personeel zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus tegen te gaan, neemt het wel een aantal aanvullende maatregelen. Zo werken de medewerkers zoveel mogelijk thuis, zijn alle bijeenkomsten en bezoeken aan het kantoor en de productielocaties afgezegd en worden alle niet-dringende werkzaamheden uitgesteld tot na 6 april.