Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden met een onttrekkingsverbod, houden zich er tot nu toe aan (foto: Drents Overijsselse Delta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta is tevreden over hoe de onttrekkingsverboden voor water uit sloten en kanalen worden opgevolgd. Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden waar deze verboden gelden, houden zich er tot nu toe aan. Dat blijkt uit de controlerondes die het waterschap uitvoert. Het beweidingsverbod voor vee op de dijken werd 15 keer overtreden.

Het waterschap controleert dagelijks of er geen water uit sloten, kanalen en weteringen wordt gebruikt voor het besproeien van gewassen en tuinen in die gebieden waarvoor een onttrekkingsverbod geldt. Datzelfde geldt voor het beweiden van de kurkdroge dijken door vee. De controles bestaan normaal gesproken uit het rondrijden door de gebieden, maar dit keer handhaafde het waterschap ook vanuit de lucht met een vliegtuigje.

Verboden gelden voor onbepaalde tijd
Plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom: “Met de onttrekkingsverboden willen we verdere daling van de waterpeilen voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. De verboden gelden voor onbepaalde tijd en zijn niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.”

‘Klasse dat ze zich bijna allemaal aan de spelregels houden’
“We hebben er begrip voor dat boeren balen als ze geen water uit sloten en kanalen meer mogen gebruiken voor het beregenen van hun land. Het is klasse dat ze zich bijna allemaal netjes aan de spelregels houden”, vervolgt Pereboom. “Te veel of te weinig water heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsvoering en de opbrengsten. Des te knapper dat de boeren gedisciplineerd meewerken.”

Droge grasmat kwetsbaar
Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelde Waterschap Drents Overijsselse Delta eerder een beweidingsverbod op alle dijken in. Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Het toezicht op het beweidingsverbod leverde 15 overtredingen op. Deze eigenaren of pachters van dijken is alsnog gevraagd hun vee te verplaatsen. “Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Door de lange periode zonder regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. En dus kwetsbaar”, aldus Peereboom.