Betogers in Dordrecht eisen schoon drinkwater. (Bron: YouTube.)

Zo’n 350 actievoerders namen zaterdag 26 augustus in Dordrecht deel aan een protestmars voor schoon drinkwater. De Facebook-groep ‘Stop het lozen van GenX in ons water’ had zo’n 1.000 mensen verwacht, maar het aantal deelnemers bleef beperkt. Dat deed echter niets af aan de boodschap. Chemours moet stoppen met het lozen van GenX.

De actievoerders riepen het kabinet in Den Haag op om de lozingen van Chemours te verbieden. Diverse politici en Tweede Kamerleden waren bij de demonstratie aanwezig. Eind juni bleek dat chemiebedrijf Chemours de stof GenX zonder vergunning in de Merwede loost en startte minister Schultz startte een formele procedure waarbij Chemours de kans kreeg om de lozingen te verklaren. Voor het eind van het zomerreces velt Rijkswaterstaat een oordeel en zal de minister vervolgstappen naar de Tweede Kamer sturen.

Vervolgonderzoek
Chemours (voorheen DuPont) kwam eerder in opspraak nadat bij omwonenden een hoge concentratie van de kankerverwekkende stof PFOA (C8) was aangetroffen. Als vervanging werd de GenX-technologie geïntroduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stoffen FRD-902 en FRD-903. Volgens het RIVM is er weinig bekend over de gezondheidseffecten van het persistente FRD-903. Er wordt nu in opdracht van staatssecretaris Dijksma vervolgonderzoek gedaan. “Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is FRD-903 niet geclassificeerd als kankerverwekkend”, stelt Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Risicoschatting
Uit onderzoek dat deze zomer in opdracht van het AD door de VU werd uitgevoerd, bleek dat de stof breed in het drinkwater zit. Overigens is het ook mogelijk dat die stoffen in Duitsland in het water terecht zijn gekomen. Volgens een risicoschatting van het RIVM blijven de concentraties GenX-stofen in drinkwater nu nog net onder de richtwaarden.