Directeur Ria Doedel verlaat WML

Ria Doedel heeft aan de Raad van Commissarissen van het Limburgse drinkwaterbedrijf WML laten weten dat zij na twaalf jaar directeurschap behoefte heeft aan een nieuwe uitdaging. De nieuwe vierjaarlijkse benoemingstermijn (per 1 januari 2020) is volgens haar een natuurlijk moment om het bedrijf te verlaten.

Doedel geeft sinds 2007 leiding aan het Limburgse drinkwaterbedrijf. In die jaren heeft WML in zijn bedrijfsvoering belangrijke stappen vooruit gezet. Na een dip ten tijde van de reorganisatie in 2010, is de tevredenheid onder medewerkers de laatste jaren flink toegenomen.

‘Op zoek naar nieuwe uitdagingen’
Ria Doedel: “Werken in de waterwereld en meewerken aan het 24/7 leveren van betrouwbaar drinkwater aan heel Limburg is nooit een routineklus, ook na twaalf jaar niet. Tegelijk is het goed om tijdig vernieuwing toe te laten: voor mezelf om op zoek te gaan naar een nieuwe werkomgeving met nieuwe uitdagingen en voor WML om de leiding toe te vertrouwen aan een nieuwe blik en nieuwe inzichten. Het is daarbij natuurlijk mooi om afscheid te nemen in een periode dat WML gewoon goed draait, dankzij 400 bevlogen medewerkers.”

Werving, selectie en voordracht van een nieuwe directeur
Het ingaan van de nieuwe benoemingstermijn – 1 januari 2020 – is de uiterlijke formele datum van uitdiensttreding. Over de afbouw en overdracht van taken vindt afstemming plaats tussen de Raad van Commissarissen, Ria Doedel, waarnemend directeur Eddy Toonen en het managementteam. Daarnaast bereidt de Raad van Commissarissen in overleg met het managementteam en de ondernemingsraad komende tijd de werving, selectie en voordracht van een nieuwe directeur voor.