Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB en waterschap Rivierenland gaven op 25 augustus het officiële startschot voor de versterking van de Lekdijk bij Vianen. Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de vijf betrokken organisaties hun vlag (foto: Rivierenland).

Met een ‘Dijkmoment’ hebben bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB en waterschap Rivierenland op 25 augustus het officiële startschot gegeven voor de versterking van de Lekdijk bij Vianen. Voor het waterschap is dit het eerste project onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het wordt in twee delen uitgevoerd.

Rivierenland versterkt de dijk aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen. Het ‘Dijkmoment’ was georganiseerd om stil te staan bij het belang van dit project en de samenwerking tussen de verschillende partijen. Heemraad Hennie Roorda gaf aan: ”Bij onze opgaven voor de dijkversterking hebben we elkaar hard nodig. Dit project is een voorbeeldproject voor hoe de samenwerking met alle partijen hoort te gaan.” Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de vijf betrokken organisaties hun vlag.

Woningbouw achter veilige dijk
Het project bestaat uit twee delen. Eerst wordt het hele stuk Lekdijk van de A27 tot de oprit van de rioolwaterzuivering versterkt. Daarna wordt het deel van de oprit van de rwzi tot de sluis versterkt, dus het deel langs het Merwedekanaal. Door dit project ontstaat voor de gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om de woningbouwontwikkeling aan het Hazelaarplein te kunnen realiseren achter een veilige dijk. Het eerste deel is naar verwachting eind dit jaar afgerond en het tweede deel rond april 2021.

Onder toeziend oog van de genodigden ging aannemer GMB verder met het intrillen van de stalen damwanden, die de Lekdijk moeten beschermen tegen piping (foto: Rivierenland).

Minder hinder voor thuiswerkers
In deze coronatijd vormt één van de speerpunten van dit project, namelijk oog hebben voor de omgeving, een extra uitdaging. In de omgeving van de Lekdijk werken meer mensen thuis en dan ervaren ze sneller geluidshinder van de werkzaamheden. De aannemer doet zijn best de hinder zoveel mogelijk te beperken. Op nadrukkelijk verzoek van het waterschap, dat het contact met de bewoners aan de dijk en in de wijk koestert. Toch zal het intrillen van de stalen damwanden die piping moeten voorkomen, waarmee aannemer GMB al vóór het ‘Dijkmoment’ was begonnen, niet geheel zonder hinder voor de omgeving kunnen worden uitgevoerd.

‘Vooraf testen op locatie’
GMB-directeur Edwin van der Poel legt vooral de nadruk op de manier waarop dit project door het waterschap in de markt is gezet: “Dat is belangrijk: extra aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. Wij onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein. Bijzonder was om de verschillende technieken vooraf te kunnen testen op locatie.”

Kennisdeling met andere waterschappen
Dijkversterkingsproject Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Directeur Erik Wagener van het HWBP: “Deze dijkversterking hier in Vianen is een prachtig eerste project van Rivierenland. Dit waterschap staat voor een enorm grote en complexe dijkversterkingsopgave: bijna 400 kilometer tot 2050. Rivierenland is daarom ook een heel belangrijke partner voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap deelt de opgedane kennis en ervaring uit de projecten met alle andere waterschappen in Nederland. Die bijdrage is van grote waarde bij het doelmatig versterken van alle Nederlandse dijken.”
Meer informatie vindt u op de website van waterschap Rivierenland.