Dijksma: goed dat er duidelijkheid is over Hedwigepolder

Tegenstanders van ontpoldering zijn teleurgesteld en verontwaardigd. Dijksma vermijdt nadrukkelijk om een waardeoordeel te geven over de uitspraak van de Raad van State. Die stelde haar vanochtend in het gelijk waardoor de ontpoldering van de Hedwigepolder definitief mag doorgaan. Dijksma beseft zich ter dege dat het dossier gevoelig ligt. Ze benadrukt dat met het besluit tot ontpoldering wordt voldaan aan de afspraken met Vlaanderen. Ze gaat in overleg met de provincie en met Vlaanderen over hoe de uitvoeringswerkzaamheden gestalte te geven.
Debat
De PVV in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk het eerder aangevraagde debat over de Hedwigepolder gaan voeren. Kamerlid Dion Graus: “Laat Dijksma de Europese Commissie maar onder water zetten. Ik geef me niet gewonnen. Ook al trekken sommige fracties hun keutel in, dat debat gaat er komen.”
Teleurgesteld
De stichting Red onze Polders is teleurgesteld en verontwaardigd, laat Magda de Feijter weten. Dat geldt ook voor de stichting Levende Delta. ” Het is triest dat iets waar je al zo lang mee bezig bent om het tegen te houden een stap dichterbij is gekomen”, aldus Jaap Geleijnse.Ook de Statenfractie van de PVV reageert teleurgesteld. Fractievoorzitter Peter van Dijk: “Mogelijk moet de eigenaar van de Hedwigepolder maar eens kijken of een Europese rechter nog iets voor hem kan betekenen.”