Mobiele Kaumera Extractie installatie geopend op rwzi Utrecht

De mobiele installatie in vier containers (foto: Kaumera).

De mobiele Kaumera Extractie Installatie (KEI) is 8 juni officieel geopend op het terrein van de rwzi in Utrecht. Onderzoekers kunnen hiermee internationaal proeven doen met de extractie van Kaumera onder lokale omstandigheden. De mobiele installatie bestaat uit vier containers en twee tanks. Het is daardoor makkelijk te verplaatsen. Begin september verhuist de installatie naar een rwzi in Portugal.

Het werken met de mobiele KEI geeft geïnteresseerde partijen waardevolle informatie over de betrouwbaarheid van de technologie en de kwaliteit van de lokaal geproduceerde Kaumera. Ze kunnen de extractie helemaal afstemmen op de lokale omstandigheden zoals samenstelling van het slib en omgevingsfactoren. Door de resultaten te analyseren, krijgt men een solide basis voor schaalvergroting naar een eigen vaste installatie.

Eerste successen

De Kaumera extractie in de mobiele installatie vindt in hoofdlijnen op dezelfde manier plaats als in de vaste productielocaties in Ede en Zutphen. De Kaumera wordt in batches geproduceerd en de eerste resultaten in Utrecht zijn volgens de betrokken partijen zeer positief. De onderzoekers waren in staat om vrij snel goede Kaumera te produceren uit Utrechts slib. Het proces werkte erg goed en het laat zien dat de pilot inderdaad in staat is om zich snel aan te passen aan nieuw slib en nieuwe rwzi. Het is volgens de betrokken partijen een resultaat van de goede samenwerking tussen de partners en alle kennis die tijdens de eerdere start-ups is opgedaan.

Verhuizing naar Portugal 

Omdat het zo goed gaat in Utrecht, verhuist de installatie snel door naar de volgende locatie. Het verblijf in Utrecht was vooral bedoeld om de installatie op te starten. Toch blijkt dat de onderzoekers er nu al voldoende Kaumera kunnen maken om goede analyses uit te voeren.

Rond eind juli, begin augustus beginnen ze met het voorbereiden van de installatie voor transport. De planning is om begin september de pilot te verhuizen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Faro-Olhão, Portugal. De onderzoekers hopen dat alles net zo soepel verloopt als in Utrecht en dat ze kort na de verplaatsing weer Kaumera kunnen produceren.

EU-onderzoeksproject

De mobiele KEI is ontwikkeld voor het WATER-MINING project. Dit is een door de EU gefinancierd multidisciplinair onderzoeksproject gericht op innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het wordt geleid door de Technische Universiteit Delft. WATER-MINING exploiteert proeflocaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland, samen met internationale partners binnen de overheid, de industrie en de wetenschap. Door middel van deze activiteiten ontwikkelt men innovatieve bedrijfsmodellen voor onder andere terugwinning van grondstoffen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater. Projectpartners voor alle Kaumera-gerelateerde activiteiten in het WATER-MINING project zijn TU Delft, ACCIONA, Águas do Algarve, Lenntech, RHDHV en Wetsus.