De groengasinstallatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de rwzi in Amsterdam (foto: waterschap AMGV)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit. De rwzi’s produceerden met het biogas 181 miljoen kWh aan elektriciteit. Dat is bijna een kwart van alle in 2019 uit biogas geproduceerde hernieuwbare elektriciteit in Nederland. Bijna vijf procent werd omgezet in groen gas, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

In 2019 kwam ongeveer 17 procent van de totale biogasproductie in Nederland uit rioolwaterzuiveringsinstallaties, meldt het CBS. Twee derde werd gebruikt voor opwekking van elektriciteit (181 miljoen kWh) en warmte (1 369 terajoule) door verbranding in gasmotoren. In totaal kwam 22,5 procent van alle in 2019 uit biogas geproduceerde hernieuwbare elektriciteit, van biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Verdubbeling groen gras

Verder leverden de rwzi’s 12 procent van het biogas af aan derden, bijvoorbeeld aan naastgelegen bedrijven. Daarnaast werd bijna 5 procent omgezet in groen gas, een verdubbeling ten opzichte van 2018. Het groen gas wordt veelal extern afgeleverd, onder andere aan het aardgasnet. Zo leverde waterschap Amstel, Gooi en Vecht in maart 2021 het eerste groen gas aan het aardgasnet in Amsterdam. Hiervoor bouwde het waterschap een speciale groengasinstallatie. Doel is om jaarlijks 9,7 miljoen m3 te leveren. Daarmee wordt het waterschap een van de grootste leveranciers van groengas in Nederland.

Aandeel eigen productie elektriciteit stijgt

Voor het transport en de zuivering van rioolwater is veel elektriciteit nodig. In 2019 was dat 802 miljoen kWh, 1,5 procent meer dan een jaar eerder. 28 procent van het totale elektriciteitsgebruik (222,5 miljoen kWh) wekten de rioolwaterzuiveringsinstallaties zelf op in warmtekrachtinstallaties, voornamelijk (81 procent) met biogas, de rest door inzet van aardgas.

De eigen productie uit zon en wind op de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties maakte 3 procent uit van het totale elektriciteitsgebruik. Dit was in 2019 met 22 miljoen kWh wel bijna 4 keer zoveel als een jaar eerder.

Beluchting energieslurper

Het grootste deel van de elektriciteit (45 procent) is voor de beluchting van het afvalwater. Bacteriën breken de verontreiniging met behulp van zuurstof af in de beluchte bassins. Verder werd 14 procent van de elektriciteit gebruikt voor het verpompen van het afvalwater, 6 procent voor de verwerking van zuiveringsslib en 35 procent voor de overige processen op de rioolwaterzuivering en voor bedrijfsgebouwen.

Meer afvalwater gezuiverd in 2019

De rioolwaterzuiveringsinstallaties worden beheerd door 21 waterschappen. Eind 2019 waren er 317 installaties in bedrijf, 6 minder dan een jaar eerder. In totaal werd dat jaar 1,9 miljard kubieke meter afvalwater gezuiverd, 7,5 procent meer dan in het droge 2018. Gemiddeld viel er in Nederland in 2019 bijna 30 procent meer neerslag waardoor meer hemelwater via de rioolstelsels op de rioolwaterzuiveringsinstallaties werd aangevoerd.