Door de stuwen dicht te zetten, kan het water in de bodem zakken. (foto: Brabantse Delta).

Waterschap Aa en Maas neemt een uitzonderlijke maatregel om het lage grondwaterpeil te verhogen. Ongeveer 1000 van 2000 stuwen worden omhoog gezet om het water vast te houden en het land in te sturen. Zodat het water langzaam in de droge bodem kan zakken. “We nemen risico’s, maar we moeten wel”, stelt dijkgraaf Lambert Verheijen in een artikel het Brabants Dagblad.

Als het ondanks deze maatregelen niet lukt om het grondwaterpeil omhoog te krijgen, dreigen doemscenario’s voor de natuur en landbouw. Verheijen: “Dan volgt in het voorjaar een verbod voor boeren om hun graslanden te beregenen met grondwater. Wie weet leidt dat, zeker als het droog blijft, aan het eind van de zomer tot tegenvallende oogsten.”

De huidige toestand van het grondwater is in heel Brabant erg droog. (Bron: Hydronet).

Aanhoudende droogte
Verheijen gaf donderdag 15 november toelichting op de actie die het waterschap onderneemt om de aanhoudende droogte het hoofd te bieden. Brabant kampt met extreem lage grondwaterstanden. De droge bodem heeft moeite om water op te nemen. De zomer was droog, de herfst is dat tot ook. Het ziet er niet naar uit dat het komende weken veel gaat regenen. “We zitten met een situatie die niet verbetert, eerder verslechtert”, aldus Verheijen. In een deel van Brabant is ook nog steeds een onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater van kracht.

Wateroverlast
Aan het vasthouden van het water kleeft een opvallend risico. Namelijk wateroverlast. Als het een paar dagen achtereen stevig regent, kunnen velden vol water komen staan. Bomen- of bollentelers zitten daar niet op te wachten. Hun handelswaar gaat rotten als die te lang in het water staat. Lambert Verheijen is zich bewust van de risico’s. “We houden de vinger aan de pols. Als de weersvoorspelling voor die week veel regen aangeeft, kunnen we stuwen naar beneden zetten zodat het water wegloopt.”