Bouwcombinatie Isala Delta start met inlaatwerk Reevediep

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen en Martin Hoenderkamp van Rijkswaterstaat gaven 20 mei het startsein voor de bouw van het inlaatwerk van het Reevediep. Het is het laatste grote Ruimte voor de Rivier-project uitgevoerd door de bouwcombinatie Isala Delta.

De bouwcombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels), voert het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uit. Het contract heeft een waarde van 127 miljoen euro en levert een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid voor de bewoners van de regio Kampen-Zwolle.

IJssel verdiept

Hierbij gaat het om twee maatregelen. Zo is de IJssel over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de eilandbrug verdiept. De partijen zijn nu bezig met de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer.

Inlaatwerk

Op 20 mei gestart is met de bouw van het inlaatwerk. Dat bevindt zich aan de Westelijke oever van de IJssel en is de plek waar tijdelijk hoogwater in de by pass – het Reevediep – zal stromen. Het inlaatwerk zelf is 260 meter lang, circa dertien meter breed en heeft veertien steunpunten met twee laaggefundeerde landhoofden. De werkzaamheden voor het inlaatwerk duren tot medio 2018.

Reevesluiscomplex

De andere werkzaamheden zijn de bouw van het Reevesluiscomplex. Deze sluis wordt gebouwd aan de andere kant van de by pass (het Drontermeer) en vervangt de Roggebotsluis. De werkzaamheden hiervoor starten dit najaar met het maken van een werkeiland. Eind 2019 is naar verwachting het totale project klaar.

Bekijk hier een animatie van de nieuw aan te leggen zijtak van de IJssel als onderdeel van het Ruimte voor de rivier project IJsseldelta.