Hittestress in een stedelijke omgeving kan verminderen door meer groen. (foto: NAS).

De provincie Noord-Holland geeft bijna 1 miljoen euro subsidie aan 8 gemeenten om maatregelen te nemen tegen wateroverlast en droogte. Zo zijn deze gemeenten ook klimaatbestendiger en dus beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Vorig jaar kregen de eerste projecten een bijdrage uit deze regeling en dit jaar gaan veel projecten van start.

De provinciale subsidie ondersteunt verschillende projecten klimaatadaptatie bij de 8 gemeenten. Daarnaast zijn er ook woningbouwprojecten, in samenwerking met de waterschappen en het Rijk, om in de toekomst te voorkomen dat woningen onder water komen te staan.

Rivierenbuurt Amsterdam

De provincie verstrekt € 100.000 voor twee systemen om neerslag te zuiveren in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hierdoor kan het infiltratiesysteem onder de trambaan ervoor zorgen dat de buurt beter regen- en hittebestendig wordt. Het systeem kan nog niet in gebruik genomen worden, omdat de kans groot is dat er (veel) slib in de berging kan komen door bijvoorbeeld bladval. Met de twee zuiveringssystemen (Sedisubstrators) wordt het slib grotendeels afgevangen en kan het infiltratiesysteem in werking treden. Dan wordt een overmaat aan regen beter opgevangen.

Dijk en Waard Heerhugowaard

Er is ook € 100.000 subsidie beschikbaar voor het klimaatbestendig maken van de polder Heerhugowaard van Dijk en Waard. De gemeente treft hier, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maatregelen in de waterafvoer om overvloedige regen aan te kunnen. Ook is er extra water als het lang droog is. Er komt een nieuw gemaal en een nieuwe waterverbinding die oost-west loopt. Hierdoor is er ook een waterbuffer als er een droge periode aanbreekt. De aanpassing is ook van belang voor de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationsgebied.

Purmerend

De provincie geeft € 200.000 aan Purmerend voor het klimaatbestendig maken van zowel het stadhuisplein als het Kooimanpark. Onder het stadhuisplein komt een parkeergarage, met op het dak een tuin met veel groen en een grote groene greppel (wadi). De wadi kan veel water bergen. Hierdoor treedt het water in het naastgelegen Cramwinckelplantsoen minder snel buiten de oevers, zodat de kans klein is dat dit water de spoortunnel instroomt.
Om in het Kooimanpark het regenwater beter op te vangen vergroot de gemeente het bestaande oppervlaktewater en legt een brede sloot aan voor de doorstroming. Daarnaast krijgt het park een moerasachtige overloopzone voor water, het groen wordt hierop afgestemd.

Beverwijk

Beverwijk heeft een zeer beperkte hoeveelheid oppervlaktewater voor de mate van verstening. Gecombineerd met het hellende vlak waarop de stad gebouwd is, stijgt het peil snel tijdens neerslag. Met de herinrichting van Park Overbos pakt de gemeente dit probleem, samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aan. De speelweide wordt verlaagd om te kunnen dienen als waterberging. En er komen natuurvriendelijke oevers en bomen in het park, die zorgen voor meer koelte.

Meer lokale maatregelen

Verder ontvangen ook Den Helder, Laren, Alkmaar en Hilversum een ton subsidie. Deze gemeentes treffen maatregelen die onder meer zorgen voor meer groen en een betere waterafvoer en -opvang. Hierdoor zijn bewoners beter beschermd tegen wateroverlast en zorgt de gemeente voor vermindering van droogte en hitte.

Lees hier meer over alle gesubsidieerde projecten van de provincie Noord-Holland.