De proefdijk bij Eemdijk bezweek na acht dagen op 17 maart (foto: Twitter).

De proefdijk in Eemdijk is tijdens de laatste testfase op 17 maart rond 16.00 bezweken. De resultaten van de proef kunnen leiden tot een aanscherping van de huidige rekenmethodieken, om zo lichtere damwanden in dijken te kunnen toepassen. De betrokken partijen gaan nu aan de slag met het analyseren van de gegevens die zijn verkregen via intensieve monitoring in de dijk en op de damwandplanken.

De proef is de laatste in een serie van drie. Eerder is al een nulmeting verricht door een proefdijk – zonder damwand – extra te belasten met verhoging van het grondwater in het dijklichaam. De proefdijk schoof toen helemaal volgens het boekje af en de verzamelde data dienden als referentie voor de proef met damwanden.
Tijdens de laatste testfase zijn de damwanden vervormd door de stapsgewijze belasting van de dijk. De dijk is uiteindelijk maximaal belast. Zo waren de containers volledig gevuld en stond het bassin vol. Tijdens het verlagen van het slootpeil in de teensloot is de dijk bezweken. “De dijk heeft echt een enorme belasting weerstaan”, zegt projectleider Goaitske de Vries in Cobouw over de geslaagde laatste proef. ,,Nu we dit weten kunnen we berekenen of dijken met een lichtere stalen constructie erin ook veilig zijn.”

Live meekijken
Dijkenbouwers in de hele wereld keken live mee met het opvallende experiment in Eemdijk, een dorp aan de rivier de Eem in de gemeente Bunschoten. Ook het Army Corps of Engineers uit de Verenigde Staten keek mee en voerde vooraf voorspellingen uit. Ook waren er Zuid-Koreaanse onderzoekers overgekomen om de proef te volgen. Met de meetdata kunnen dijkenbouwers wereldwijd tientallen jaren vooruit, aldus een woordvoerster van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in Cobouw. “We rekenen nu ook nog altijd met data van proeven van twintig jaar terug.”

Goedkopere dijkversterking
De proef maakt deel uit van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, waarbij waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen zoeken naar innovaties om de macrostabiliteit, als faalmechanisme van dijken, effectiever te kunnen aanpakken. De kennis komt ten goede aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat ook de kosten van het onderzoeksproject voor zijn rekening neemt. Het vermoeden bestaat dat de damconstructies die nu bij dijkversterkingsprojecten worden gebruikt, overgedimensioneerd zijn. Door de bestaande rekenmodellen te updaten met nieuwe data uit de proef, is de verwachting dat tot 30 procent kan worden bespaard op de dijkversterkingsprojecten die het HWBP de komende jaren gaat uitvoeren.

Bekijk hier de uitzending van Hart van Nederland

Lees hier het persbericht