Beoordeling 150KM primaire kering voor Waterschap Rivierenland

HKV voert samen met hoofdaannemer Tauw de komende zes jaar de wettelijke beoordeling van de helft van alle primaire waterkeringen van waterschap Rivierenland uit, op basis van de nieuwe veiligheidsnormen en het bijbehorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017).

Tauw, HKV en de beheerorganisatie van het waterschap vormen samen het beoordelingsteam. Het team werkt nauw samen om de waterkeringen voor 2023 te beoordelen. In een soortgelijke samenwerking ontfermen twee andere adviesbureaus zich over de andere helft van de waterkeringen en de beoordeling van de kunstwerken.

WBI 2017
De beoordeling vindt plaats volgens een nieuwe beoordelingsmethodiek waarbij de veiligheidsnormen zijn aangescherpt: het WBI 2017. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan.

Binnen deze methodiek is beoordelen het nieuwe toetsen. De beoordeling vormt in feite de twaalf jaarlijkse APK die waterkeringbeheerders moeten uitvoeren om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de huidige staat van hun waterkering te overleggen. Er zal sterk worden ingezet op het delen van kennis en ervaring naar andere waterkeringbeheerders omdat het nieuwe beoordelen een stuk complexer is dan het oude toetsen.

Eerder dit jaar trokken HKV (hoofdaannemer) en Tauw ook al gezamenlijk op voor de eerste wettelijke beoordeling van de Balgzanddijk/Amsteldiepdijk volgens de nieuwe systematiek. Dit was in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Fred Havinga per telefoon 0320 294251 of per e-mail.