Dagelijks bestuurslid Hans-Peter Verroen (links op de foto) heeft namens het waterschap de overeenkomst getekend voor de realisatie van een Pharmafilter-installatie bij de nieuwe locatie van het Amphiaziekenhuis in Breda (foto: Waterschap Brabantse Delta).

Het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda wil in 2020 een Pharmafilter-installatie. Vertegenwoordigers van waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en Amphia tekenden hiervoor 11 december een overeenkomst.

Het Amphia ziekenhuis benadrukt dat de definitieve aankoop van de installatie nog moet volgen, maar dat deze met het ondertekenen van de overeenkomst erg dichtbij komt. De business case is niet sluitend en het Amphia ziekenhuis kwam 900.000 euro te kort op de investering tussen de twee en drie miljoen euro. De andere partijen dragen daarom 550.000 euro bij aan de installatie.
Wanneer de bouw definitief doorgaat, is het de zesde Pharmafilter-installatie bij een Nederlands ziekenhuis. Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft was in 2012 het eerste ziekenhuis in Nederland waar het Pharmafilter-concept werd ingevoerd. Daarna volgden ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen dat 2,6 miljoen euro investeerde in het systeem dat in 2013 in gebruik is genomen. Ook het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam werkt sinds 2015 met het systeem, evenals het Zaans Medisch Centrum. Het Eramus MC in Rotterdam nam de installatie in 2017 in gebruik. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) liet in 2017 weten voorlopig af te zien van de aanschaf van een Pharmafilter. Het was niet gelukt om subsidie te krijgen voor de aanschaf van het filter dat voor het Groningse ziekenhuis in totaal drie miljoen euro kostte.

Afbreken ziekenhuisafval
Het Pharmafilter-systeem bestaat uit vermalers die worden geplaatst op verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Deze vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren.
Het gebruik van de vermalers op de afdelingen verbetert volgens Pharmafilter de veiligheid en hygiëne van patiënten en medewerkers. Het ziekenhuisafval wordt door de installatie voor een groot deel op biologische wijze afgebroken met als restproduct biobrandstof en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater wordt door de installatie gezuiverd van verontreinigingen, waaronder medicijnresten. De biobrandstof en het gezuiverde water kunnen door de ziekenhuizen worden hergebruikt in de technische installaties. De komende maanden start het aanbestedingsproject voor de Pharmafilter-installatie in het Bredase ziekenhuis. Hierin moeten verschillende keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het soort vermalers en de po’s (bioplastic of regulier plastic).

Lees hier het persbericht