Een van de zuiveringsinstallaties van AGV: rwzi Westpoort (foto: AGV).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil het rioolzuiveringsslib voorlopig opslaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen. Ook werkt het waterschap aan een tijdelijke opslagruimte in het havengebied van Amsterdam. Door problemen bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) ligt de rioolslibverwerking al weken stil.

Het Amsterdams Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft begin juli vier van de zes verbrandingslijnen uit bedrijf genomen omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Door grote financiële problemen is te veel bezuinigd op de onderhoudskosten. AEB is nu bezig met een verbeterprogramma van enkele maanden dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud, en het verbeteren van processen, werkwijzen en cultuur. Na afronding van het programma zijn alle verbrandingslijnen weer volledig in gebruik, schrijft AEB in een persbericht.

Probleem niet opgelost
De tijdelijke opslagruimte in de haven van Amsterdam is zes hectare groot en heeft ruimte voor 60.000 ton rioolslib. Half september moet de tijdelijke opslag beschikbaar zijn. AGV produceert dagelijks 250 ton rioolslib. Peter Smit, locodijkgraaf van Waterschap Gooi, Amstel en Vecht, stelt dat ondanks de extra opslag het probleem nog niet is opgelost.” Hoe meer rioolzuiveringsslib we opslaan, hoe groter het probleem wordt. Al het rioolslib moet uiteindelijk verwerkt worden. Daar is nog geen oplossing voor.”

Het waterschap slaat het rioolslib liever niet op, maar het kan volgens AGV nu niet anders. Daarnaast kost het opslaan van slib het waterschap miljoenen euro’s extra. AGV zoekt naar een landelijke oplossing voor de verwerking van rioolslib en overlegt hierover met onder andere Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W, provincies en omgevingsdiensten. “Hoe en in welke vorm zijn wij nu aan het onderzoeken”, meldt een woordvoerder van het waterschap.

Havenbedrijven niet blij
Naastgelegen havenbedrijven laten aan Het Parool weten niet blij te zijn met het depot. ‘Wij hebben recent tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwbouw op dit terrein, in overleg met het Havenbedrijf, en nu worden we geconfronteerd met dit slibdepot dat stankoverlast veroorzaakt en ongedierte aantrekt’, aldus Sander Wiegersma van Katoen Natie. ‘Er is hier verder geen baggerverwerking of vergelijkbare industrie, dus ik vind de keuze voor deze kavel erg frappant.’ Wiegersma bereidt zich voor op een gang naar de rechter.

Opheldering gevraagd
Sociaal Terneuzen-raadslid Jack d’Hooghe heeft het Terneuzense college van B en W om opheldering gevraagd over de komst van het Amsterdamse rioolzuiveringsslib naar Terneuzen; met name over de duur, de hoeveelheid, eventuele schadelijke stoffen, ongedierte en stankoverlast, meldt de PZC. D’Hooghe noemt het ‘begrijpelijk dat wordt gezocht naar een oplossing voor het slibprobleem’, maar vraagt zich af of dit in Terneuzen met voldoende zorgvuldigheid gebeurt. Hij wijst er in dat kader op dat de Zeeuwse milieudienst RUD een vergunning ‘zo snel mogelijk’ zou willen verlenen, als de aanvraag is goedgekeurd. “Dat verbaast ons”, aldus het raadslid.

Lees hier het persbericht