Aangenomen motie PvdD kan chemiebedrijven veel geld kosten

Chemiebedrijven die giftige stoffen lozen in het milieu, kunnen in de toekomst een extra rekening in de bus krijgen. De Tweede Kamer steunt namelijk een motie van de Partij voor de Dieren, die tot doel heeft dat onderzoekskosten die nodig zijn om ernst en omvang van de vervuiling vast te stellen, kunnen worden verhaald op chemiebedrijven.

Dat kan consequenties hebben voor een bedrijf als Chemours. Met grote regelmaat komt dat Dordtse chemiebedrijf in opspraak door het lozen van gevaarlijke stoffen, zoals de GenX-stof FRD903 en voorheen PFOA. Om de gevolgen van deze lozingen in beeld te krijgen heeft de gemeente Dordrecht al 700 duizend euro uitgegeven. Ook de gemeente Sliedrecht gaf al tienduizenden euro’s uit, onder meer aan bloedonderzoeken onder haar inwoners. “Wie betaalt deze onderzoeken? De overheid, oftewel de burger?”, vraagt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg zich hardop af. “Wij zeggen: de vervuiler betaalt. Het kan toch niet zo zijn dat je kankerverwekkende stoffen lekt of loost, en dat de samenleving het letterlijk en figuurlijk mag uitzoeken?”

Goed oplosbaar en mobiel
Afgelopen maand stelde het RIVM vast dat GenX-stoffen vrijwel niet afbreken in het water en bovendien erg goed oplosbaar en dus mobiel zijn. Dat betekent dat de stoffen zich snel en blijvend verspreiden in het milieu. Inmiddels is FRD903 al ver buiten Dordrecht aangetroffen, zoals in Noord-Brabant (Helmond, Eindhoven en Moerdijk) en in het oppervlaktewater van onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

‘Veel onderzoeken nodig’
De Partij voor de Dieren stelt dat er veel onderzoeken nodig zijn om de verspreiding van GenX-stoffen in de omgeving vast te stellen, zoals bodemonderzoek, blootstellingsonderzoek, brononderzoek, en transportonderzoek. De kosten lopen inmiddels flink op en het einde is volgens de PvdD nog lang niet in zicht. De motie van Frank Wassenberg draagt het kabinet op te onderzoeken of en hoe deze kosten verhaald kunnen worden op de vervuilende bedrijven, in dit geval Chemours.