Enkel in de Maashorst blijven de stuwen voorlopig op maximale hoogte staan (foto: Aa en Maas).

In vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas zijn de grondwaterstanden hersteld, dankzij de regenval van de afgelopen maanden. Daarom besloot het dagelijks bestuur van het waterschap om weer normale stuwstanden te hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Alleen in natuurgebied de Maashorst blijven de stuwen hoog.

De regenval van de voorbije maanden heeft het gebied van het Brabantse waterschap goed gedaan. Er viel meer neerslag dan gemiddeld in een winterperiode, en dat was zeer welkom na een lange periode met extreme droogte. De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werkgebied. Laag of hoog stuwen, binnen een vastgestelde marge, is onderdeel van normaal peilbeheer, stelt het waterschap. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden, doet Aa en Maas dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte, geheel volgens de wens van Den Haag, waar minister Cora van Nieuwenhuizen in de hete zomer van 2019 al heeft uitgeroepen dat Nederland ‘kampioen water vasthouden’ zou moeten worden.

Peilen Maashorst blijven hoog
Alleen voor natuurgebied de Maashorst heeft het dagelijks bestuur van Aa en Maas besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dat de stuwen daar voorlopig nog op het maximale niveau blijven staan. Dit gebeurt in nauw overleg met agrariërs in het gebied en natuurverenigingen. “We houden de stuwen in de Maashorst voorlopig nog hoog om dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele droge zomer”, aldus dijkgraaf Lambert Verheijen. “We zien ook dat de grondwaterstanden in dit kwetsbare natuurgebied nog niet geheel hersteld zijn. Al begint het de goede kant op te gaan. We vragen aan de perceeleigenaren langs een waterloop in de Maashorst om nog even vol te houden de hogere peilen te accepteren.”