dijkversterking-waddenzeedijk
De Waddenzeedijken in Friesland en Groningen zijn volgens de WBI-berekeningen eerder afgekeurd en worden nu al versterkt, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (foto: Rijkswaterstaat).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft twee projecten opgestart om dijkversterkingen, waterveiligheid en natuur van elkaar te laten profiteren. Het gaat om het innovatieproject Dijken en Natuur en een kennisproject met de Universiteit Twente (UT).

Het doel van beide projecten is om tot natuurlijke oplossingen te komen, waarbij natuurbehoud én -natuurontwikkeling deel uitmaken van dijkversterkingen. Het vereist samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen en natuurorganisaties.

Uitdagingen

“Dijkversterkingen in de buurt van natuurgebieden brengen altijd grote uitdagingen met zich mee”, zegt Breun Breunissen, lid van het dagelijks bestuur van WDODelta met het thema waterveiligheid in zijn portefeuille. “Er zijn veel verschillende organisaties bij betrokken met eigen belangen. In plaats van de belangen tegen elkaar af te wegen, zijn er ook win-win-oplossingen mogelijk, zoals extra begroeiing op dijken of de aanleg van ooibossen of riet in uiterwaarden. Benutting van natuur bij dijkversterkingen zorgt bovendien voor lagere projectkosten.”

Dijken en Natuur

Het project Dijken en Natuur is een innovatieproject onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het project staan verschillende dijkversterkingen door heel Nederland centraal. Na half april start er een Community of Practice. Deze community bestaat uit dijkversterkingsprojecten, natuurbeheerders, overheden, ecologen, technici en andere betrokkenen. Zij wisselen kennis en ervaringen uit. Het doel is: nieuwe ideeën en wensen rond natuurontwikkeling en klimaatbestendige oplossingen voor waterveiligheid.

Samenwerking kennis en praktijk

“De invoering van natuurlijke oplossingen is een complex vraagstuk dat vraagt om een integrale aanpak”, zegt prof. Leentje Volker, hoogleraar Integrated Project Delivery bij de afdeling Civiele Techniek en Management van de Universiteit Twente. “Wij richten ons vooral op ontwerpend onderzoek naar samenwerkingsprocessen. Een andere onderzoeksgroep binnen de afdeling is gespecialiseerd in het ontwerpen van natuurlijke oplossingen. In dit samenwerkingsproject bundelen we deze kennis en inzichten én toetsen we deze in de praktijk.”