Op de rwzi Papendrecht vond een praktijkproef plaats met poederkooldosering aan actief slib (foto: Waterschap Rivierenland).

Bij een dosering van 25 milligram per liter verhoogt het toevoegen van poederkool (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge, PACAS) het verwijderingsrendement van microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, van 40% naar 80%. Dit blijkt uit het verslag van de praktijkproef die gedurende een jaar is uitgevoerd op de rwzi in Papendrecht.

Met de PACAS-technologie zijn de extra kosten maximaal 25% van de huidige zuiveringslasten. Daarmee is de technologie drie keer goedkoper dan andere nazuiveringstechnologie. De proef toont aan dat het gemiddelde verwijderingsrendement van een groot aantal stoffen aanzienlijk wordt verhoogd dankzij het doseren van poederkool. Ook blijkt dat de milieurisico’s van organische microverontreinigingen in het effluent van de rwzi duidelijk afnemen na de dosering van poederkool.

Papendrecht
De zuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland in Papendrecht was zeer geschikt om te dienen als proeflocatie, want het zuiveren van het rioolwater vindt plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. Door de PACAS-technologie in één van de twee processen te gebruiken, kon er een goede vergelijking worden gemaakt.

Effecten
In opdracht van STOWA onderzocht Royal HaskoningDHV samen met LeAF wat een dosering van 10-25 mg/l poederkool aan het actief slibproces betekent voor de effectiviteit en de efficiëntie van de verwijdering van microverontreinigingen op de rioolwaterzuivering Papendrecht. De resultaten zijn dus positief en negatieve effecten in de effluentkwaliteit en bedrijfsvoering van rwzi Papendrecht zijn, volgens de onderzoekers, achterwege gebleven.

No-regret
Om poederkooldosering toe te passen is een relatief kleine investering nodig. Voor de realisatie hoeven geen onomkeerbare aanpassingen te worden gepleegd aan de procesonderdelen op de rwzi. De dosering van poederkool kan hierdoor eenvoudig (tijdelijk) worden stopgezet. Daarmee is poederkooldosering een interessante ‘no-regret’-maatregel is voor rwzi’s waar verwijdering van microverontreinigingen (hotspots) gewenst is.

Minder duurzaam

Volgens de onderzoekers wordt een rioolwaterzuivering wel 36% minder duurzaam door het toevoegen van de poederkooltechnologie. Overigens is het verlies aan duurzaamheid volgens de onderzoekers vergelijkbaar met andere, nageschakelde, technieken voor verwijdering van microverontreinigingen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van poederkool gebaseerd op steenkool. Als er op termijn hernieuwbare grondstoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van poederkool, zal de duurzaamheidsscore van deze technologie verbeteren.


Schone Maaswaterketen

Het onderzoek vond plaats in het kader van het project Schone Maaswaterketen. Woensdag 4 april werden de resultaten van dit project gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Beloften voor de toekomst’. Vanwege de mooie en bruikbare resultaten en de unieke samenwerking hebben de bestuurders van de dertien Maaswaterketenpartners hun steun uitgesproken om de samenwerking voort te zetten.