Microbe maakt methanol overbodig in afvalwaterzuivering

De onderzoekers ontdekten onlangs de microbe in monsters die in 2006 uit het Twentekanaal werden gehaald. “Sinds de ontdekking van de monsters in 2006 hebben wij de nuttige en leuke kunstjes van deze micro-organismen steeds beter in de vingers gekregen. Zo kunnen ze ijzer gebruiken om methaan in CO2 om te zetten”, legt Jetten uit. “In het begin van de aarde speelden ze zo mogelijk een belangrijke rol om de aarde koeler te maken. Er zat toen immers veel ijzer in het aardoppervlak en methaan in de atmosfeer.”

Waterzuivering

Behalve op ijzer zijn de micro-organismen ook dol op nitraat. Dat kan volgens Jetten in de toekomst interessant zijn voor waterzuiveringen. “Momenteel pompen we daar heel veel zuurstof in om er vervolgens achter te komen dat we nog nitraat uit het afvalwater moeten halen. Daarom voegen we methanol toe om de omzetting van nitraat op gang te krijgen.”
Dat is op termijn wellicht niet meer nodig. De ontdekte microbe kan namelijk met methaan het nitraat in het afvalwater omzetten. “Het methaan dat in de anaerobe waterzuivering vrijkomt,  in het afvalwater is opgelost of als gas wordt opgevangen, zouden we goed als koolstofbron kunnen gebruiken voor het denitrificatieproces.”

STW-project

Jetten wijst erop dat hij in een STW-project samen met waterschappen en Paques de werking op labschaal inmiddels heeft aangetoond. “Maar er zijn nog veel optimalisatie-en schaalvergrotingsstappen nodig om het proces grootschalig toe te passen. Bovendien komen hier engineeringaspecten bij kijken die een microbioloog zoals ik boven de pet gaan. Daarom is het goed om met waterschappen en Paques samen te werken.” 
Jetten kan dan ook niet zeggen wanneer we de eerste grootschalige toepassing kunnen verwachten. “De anammoxbacterie werd begin jaren ’90 ontdekt, maar het duurde ruim twaalf jaar voor de eerste waterzuiveringsinstallaties op basis van deze technologie operationeel werd.”