Medewerkers van waterschap Limburg voeren maatregelen uit bij Adelante (foto: waterschap Limburg).

Het meetpunt van het waterschap Limburg in Hommerich om de waterstand in de Geul in kaart te brengen kampte de afgelopen dagen met een storing. Het waterschap heeft het meetpunt inmiddels opnieuw ingeregeld, zodat het weer functioneert. Ondanks de storing zag het waterschap de hoogwatergolf aankomen door voorspellingen te maken op basis van de waterstand, de neerslagvoorspellingen en drie meters in België van de Waalse waterbeheerder.

Het water in de Geul en Gulp steeg zondagavond 6 februari snel door de zware regenbuien die over de provincie trokken. Grote wateroverlast zoals afgelopen zomer bleef echter uit. Vanuit Wallonië stroomde circa 40m3/s Nederland binnen, twitterde Alphons van Winden van de website Waterpeilen. De dalvlakte bij Cotessen aan de grens van België overstroomde, maar verder was de golf niet vergelijkbaar met die van juli 2021. Toen bedroeg de Waalse afvoer 24 uur lang ruim 60 m3/s en was de aanvoer vanuit de Nederlandse zijbeken ook veel groter. Nu kon de golf snel inzakken.

Waterstandmetingen

De eerste waterstandmeting is aan de Belgische grens. Hier kan het waterschap de afvoer meten tot 27,5 m³/s. Bij hogere afvoeren kan het waterschap een indicatie berekenen. Het waterschap kreeg de afgelopen dagen volgens de woordvoerster veel vragen vanuit de omgeving. “Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk gezien het recente hoogwater in juli. Hier is echter sprake van regulier hoogwater. De omvang van dit hoogwater is veel minder dan het hoogwater van juli.”

Goed voorbereid

Daarnaast is het waterschap naar eigen zeggen op deze hoeveelheden water goed voorbereid. “We hebben voor deze afvoeren draaiboeken die zijn uitgevoerd. Dit is ook gecommuniceerd naar de gemeenten en de omgeving. Ook werkten we nauw samen met de veiligheidsregio. Hierdoor hadden we alle knelpunten in zicht en konden we actie ondernemen daar waar dat nodig was.”

 

Waterschap Limburg voert inspectie uit bij de kruising van de Geul en het Juliana kanaal (foto: waterschap Limburg). 

Spaarzaam met waarschuwingen

Dat neemt niet weg dat onder meer de gemeente Valkenburg meerdere telefoontjes kreeg van bezorgde bewoners. De wonden van het vorige hoogwater zijn volgens burgemeester Prevoo nog niet geheeld. De burgemeester begrijpt de zorgen, maar stelt in een interview met 1Limburg dat er niet onnodig paniek gezaaid moet worden met het uitgeven van waarschuwingen voor hoogwater.

Juiste feiten

“We moeten met de juiste feiten communiceren”, is de burgemeester van mening. “Woorden als ‘groot alarm’ en ‘afweging tot evacuatie’ zijn heel zware woorden voor een bevolking die nog met een trauma kampt.” Daarom vindt de burgemeester dat gemeenten en media zorgvuldig moeten zijn met de woorden die gekozen worden. Ook pleit hij voor zelfredzaamheid bij de bewoners. “Mensen moeten zelf kijken wat er in de omgeving gebeurt.”