Tijdens de verbouwing zijn er 2740 zonnepalen geplaatst. (foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Het kantoor van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westpoort van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verbouwd. Tijdens de verbouwing zijn 2740 zonnepanelen geplaatst die het kantoorgebouw verwarmen en van stroom voorzien. De zonnepanelen moeten 740MWh per jaar gaan leveren en dankzij die panelen heeft het kantoor geen aansluiting meer nodig op het aardgasnet.

Het waterschap denkt met de zonnepanelen 340 ton aan CO2 per jaar te gaan besparen. Niet alle energie die wordt opgewekt wordt ter plaatse gebruikt. Een deel wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De opgewekte elektriciteit wordt ook gebruikt voor overige installaties op de zuivering.

Waterschap klimaatneutraal
Het waterschap wil in 2020 klimaatneutraal zijn en wil in dat jaar in totaal 100.000 zonnepanelen hebben geplaatst. Al deze zonnepanelen moeten in 2020 ruim 10.000 ton minder CO2 uitstoten. Bij de verbouwing van het kantoor was circulariteit een belangrijk uitgangspunt. In het ontwerp is het bestaande gebouw gehandhaafd en daar waar mogelijk is materiaal hergebruikt.